Moneta kolekcjonerska – Caritas Polska

6 października 2021 r. Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland; NBP) wyemituje monetę kolekcjonerską – 30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska Z tej samej okazji Poczta Polska wyemituje filatelistyczny zestaw kolekcjonerski

Seria/nazwa: 30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska
Nominał: 10 złotych
Metal/stop: Ag 925
Masa: 14,14 g
Średnica: 32 mm
Stempel/jakość: lustrzany, laserowe matowanie
Rant: gładki
Mennica: Mennica Polska
Nakład: do 10 000 sztuk
Data emisji: 6 października 2021 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 150 złotych
Temat indywidualny
Folder informacyjny i opis monety (English)

Caritas, Caritas Internationalis – katolicka organizacja charytatywna działająca na całym świecie, w tym również w Polsce. Nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu Polski. Caritas Catholica powstała w 1926 roku.

W 1907 ks. Stanisław Adamski wraz z ks. Piotrem Wawrzyniakiem zwołał w Poznaniu zebranie organizacyjne Związku Polsko-Katolickich Towarzystw Dobroczynnych. Poznański Związek Caritas wzorujący się w swej organizacji i formach pracy na niemieckim Caritasverband odegrał pionierską rolę w stosunku do inicjatyw, które po odrodzeniu Polski zostały podjęte we wszystkich diecezjach w Polsce. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku prawie we wszystkich diecezjach w Polsce powstały lokalne związki Caritas. W 1937 powstał projekt stworzenia centrali diecezjalnych związków, na przeszkodzie w realizacji tego projektu stanęła II wojna światowa. Po zakończeniu okupacji diecezjalne związki Caritas reaktywowały swoją działalność i funkcjonowały, przy przychylności ówczesnych komunistycznych władz, do 1947 r.

21 września 1949 Rada Ministrów wydała uchwałę o upaństwowieniu szpitali będących własnością kościelną. Szpitale zostały nieodpłatnie przejęte na własność państwa. Po nadużyciach do jakich doszło we wrocławskim oddziale Caritas na przełomie 1949 i 1950 roku władze państwowe wykorzystując sytuację przystąpiły do likwidacji tej organizacji. 25 stycznia 1950 władze państwowe ustanowiły nowe, komisaryczne zarządy we wszystkich siedzibach związków diecezjalnych. Celem specjalnych komisji była likwidacja Caritas i przejęcie jego majątku. Wyprzedzając działania władz, poszczególni biskupi przystąpili do likwidacji diecezjalnych oddziałów Caritas w podległych sobie diecezjach. Działalność charytatywna Kościoła w Polsce została sprowadzona ponownie do poziomu parafii. Caritas Polska została reaktywowana 10 października 1990 roku.

Awers: Napis POZNACIE ICH PO ICH OWOCACH – A FRUCTIBUS EORUM COGNOSCETIS EOS (MT 7, 20), będący cytatem z Ewangelii według św. Mateusza; Wizerunek miłosiernego Samarytanina na podstawie rysunku Wojciecha Gersona, zamieszczonego na pocztówce z 1915 r.; Fragment zniszczonego
muru, z oznaczeniem roku emisji – 2021; Godło państwa; Znak mennicy – m/w (pod nogą orła, po prawej stronie); Nazwa państwa w pionie; Nominał i skrót waluty.

Rewers: Napis – 30-LECIE WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI CARITAS POLSKA; Jubileuszowy logotyp; Znak menniczy.

Monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi


Kolekcjonerski zestaw filatelistyczny składa się ze znaczka, koperty FDC oraz okolicznościowego datownika.

Autor projektu znaczka: Jacek Konarzewski
Liczba znaczków: 1
Wartość: 10 zł
Nakład: 2 000 000 szt
Technika druku: rotograwiura
Format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
Papier: fluorescencyjny
Data wprowadzenia do obiegu: 6 października 2021 r.

koperta FDC (First Day Cover)koperta Pierwszego Dnia Obiegu, wydawana w dniu ukazania się danej emisji

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBP; Poczta Polska