Estonia – moneta okolicznościowa

20 października 2021 r. Bank Estonii (Eesti Pank) wyemituje monetę okolicznościową – estońskie zwierzę narodowe, wilk

Seria/nazwa: Eesti rahvusloom hunt
Nominał: 2 euro
Metal/stop: bimetaliczny. Pierścień: CuNi25. Rdzeń: CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5
Masa: 8,50 g
Średnica: 25,75 mm
Stempel/jakość:
Rant: Nazwa państwa w języku estońskim. Napis normalny i odwrócony z „O” pomiędzy
Mennica: Lietuvos Monetų Kalykla (Mennica Litewska)
Nakład: 1 000 000 sztuk
Data emisji: 20 października 2021 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 2 euro
Plan emisyjny monet okolicznościowych i kolekcjonerskich 2021-2022

Motyw monety poświęcony wilkowi szaremu, który został wybrany narodowym zwierzęciem Estonii 23 kwietnia 2018 r. Monetę zaprojektowała Maria Meos.

Strona narodowa (awers): 12 gwiazd UE; Łacińska nazwa gatunkowa: CANIS LUPUS; Nazwa państwa; Rok emisji; Sylwetka wyjącego wilka szarego stojącego na głazie, na tle charakterystycznego dla Estonii lasu świerkowego i nocnego rozgwieżdżonego nieba.

Strona wspólna (europejska; rewers): Wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro.

Rant:

Dowiedz się więcej o:
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Estonii