Litwa – moneta kolekcjonerska

29 października 2021 r. Bank Litwy (Lietuvos bankas) wyemituje monetę kolekcjonerską serii Nauka litewska – nauki społeczne

Seria/nazwa: Lietuvos mokslas – socialiniams mokslams
Nominał: 5 euro
Metal/stop: Au 999
Masa: 1,244 g
Średnica: 13,92 mm
Stempel/jakość: proof
Rant: gładki
Mennica: Mennica Litewska
Nakład: 3 000 sztuk
Data emisji: 29 października 2021 r.
Data sprzedaży: 22 października 2021 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 96 euro
Kontynuacja serii

Awers: Nazwa państwa; Znak mennicy; Nominał i symbol waluty; Abstrakcyjny symbol Vytis (Pogoń) z herbu Republiki Litewskiej. Symbol tworzą fragmenty przecinających się i splecionych kręgów, nawiązując do interdyscyplinarności i wzajemnych powiązań nauk społecznych.

Rewers: Nazwa monety; Rok emisji; W środku kompozycji znajduje się geometryczny symbol oddzielnych sześcianów, tworzący ogólną strukturę społeczeństwa oraz będący aluzją do nauk społecznych: dynamiczna, otwarta i niedokończona struktura łącząca podobne metodologie naukowe. Całość dopełnia przedłużenie motywu splecionych linii z awersu.

Dowiedz się więcej o:
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro
przewodnik: Stop, metal, próba, masa

Monety kolekcjonerskie euro są prawnym środkiem płatniczym, tylko i wyłącznie, na terenie kraju emitenta – w tym przypadku Litwy

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Litwy