Słowenia – moneta okolicznościowa

25 października 2021 r. bank Słowenii wyemituje monetę okolicznościową z okazji 200. rocznicy założenia Regionalnego Muzeum Krainy, pierwszego muzeum w Słowenii

W tym dniu zostanie również wyemitowany zestaw kolekcjonerski zawierający monety obiegowe (eurocentów i euro) roku 2021 z monetą okolicznościową i kolekcjonerską. Szczegóły dostępne w komunikacie banku.

Seria/nazwa: 200. obletnica ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem
Nominał: 2 euro
Metal/stop: bimetaliczny. Pierścień: CuNi25. Rdzeń: CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5
Masa: 8,50 g
Średnica: 25,75 mm
Stempel/jakość: obiegowa i proof
Rant: ząbkowany z inskrypcją
Mennica: Mincovňa Kremnica
Nakład: wersja obiegowa – 991 000 sztuk, wersja proof – 2 500 sztuk
Data emisji: 25 października 2021 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: wersja zwykła o wartości nominalnej, wersja proof – 16 euro
pierścień – miedzionikiel
rdzeń – mosiądz niklowy, nikiel, mosiądz niklowy

Strona narodowa (awers): 12 gwiazd unijnych; Kompozycja przedstawiająca 200-letnią historię Muzeum nawiązuje do rytualnego naczynia nazywanego situlą z Vač. Situla wykonana została z brązu we wczesnej epoce żelaza i jest najstarszym oraz najcenniejszym zabytkiem Słowenii. Okręgi, wraz z nazwami instytucji na przestrzeni lat, stanowią graficzny symbol nawarstwiania historii muzeum. W środku nazwa państwa z rokiem emisji; Autorka projektu: Lana Semečnik.

Strona wspólna (europejska; rewers): wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro.

Rant: inskrypcja SLOVENIJA – SŁOWENIA

Dowiedz się więcej o
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro
przewodnik: Stop, metal, próba, masa

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Słowenii, Moro & Kunst