Strefa euro – nowy projekt banknotów euro przed 2024 r.

We wrześniu 2021 r. pojawiły się pierwsze informacje o planach opracowania nowych wzorów graficznych banknotów waluty euro. 6 grudnia 2021 r. EBC (Europejski Bank Centralny, EBC) opublikował komunikat prasowy w tej sprawie:

6 grudnia 2021

– EBC planuje wybrać nowy projekt banknotów euro do 2024

– EBC będzie się konsultować z opinią publiczną

– Multidyscyplinarna grupa ma doradzać Radzie Prezesów w sprawie nowych tematów przewodnich

Europejski Bank Centralny (EBC) planuje stworzyć nowy projekt banknotów euro, we współpracy z obywatelami Europy. Ten proces ma się zakończyć wydaniem ostatecznej decyzji w 2024.

Pierwszym etapem procesu projektowego będą badania fokusowe, które mają służyć zebraniu opinii mieszkańców strefy euro w sprawie możliwych tematów przewodnich nowych banknotów euro. Następnie grupa doradcza ds. tematu przewodniego, w której każdy kraj strefy euro będzie miał jednego eksperta, przedstawi wybrane propozycje Radzie Prezesów EBC. Członkowie grupy doradczej zostali już powołani przez EBC na podstawie kandydatur zgłoszonych przez banki centralne ze strefy euro. Są to specjaliści z różnych dziedzin, m.in. historii, nauk przyrodniczych i społecznych, sztuki i technologii. Obecnie tematem banknotów euro są „Epoki i style”, a motywami – okna, bramy i mosty.

„Banknoty euro nie znikną. Są widocznym i namacalnym symbolem zjednoczenia i wzajemnego wspierania się europejskich państw, zwłaszcza w czasach kryzysu. Zapotrzebowanie na banknoty wciąż jest silne” – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde. „Minęło już 20 lat i pora odświeżyć szatę graficzną banknotów, tak żeby stały się one jeszcze bliższe Europejczykom ze wszystkich grup wiekowych i społecznych”.

Po przedstawieniu propozycji przez grupę doradczą EBC zasięgnie opinii społeczeństwa w sprawie branych pod uwagę tematów przewodnich. Następnie odbędzie się konkurs na projekt nowych banknotów, po czym EBC ponownie skonsultuje się z opinią publiczną. Ostateczną decyzję podejmie Rada Prezesów EBC.

Ten proces rozpoczęto ze względu na podjęte przez Radę Prezesów zobowiązanie do zapewniania innowacyjnych i dobrze zabezpieczonych banknotów, które są bliskie Europejczykom. Najnowsze badanie zwyczajów płatniczych konsumentów w strefie euro (badanie SPACE) wykazało, że w 2019 w płatnościach detalicznych pomiędzy osobami fizycznymi nadal najpopularniejsza była gotówka. Mimo że podczas pandemii zwiększyła się liczba płatności bezgotówkowych, zapotrzebowanie na gotówkę wzrosło, ze względu na jej kluczową rolę środka przechowywania wartości. W ramach strategii pod nazwą Gotówka 2030 Eurosystem podejmuje konkretne działania, by zagwarantować, że gotówka nadal będzie dostępna i pozostanie ogólnie akceptowanym środkiem płatniczym jeszcze przez długi czas – także po potencjalnym wprowadzeniu cyfrowego euro.

„Chcemy, żeby obywatele Europy mogli się z utożsamiać z banknotami euro i byli z nich dumni” – powiedział członek Zarządu EBC Fabio Panetta. „Proces projektowania nowych banknotów euro będzie prowadzony równolegle do prac badawczych dotyczących cyfrowego euro. Oba te projekty służą realizacji naszego zadania polegającego na zapewnianiu Europejczykom dobrze zabezpieczonego pieniądza”.

Po zakończeniu procesu projektowego Rada Prezesów zatwierdzi produkcję nowych banknotów i podejmie decyzję w sprawie potencjalnych dat emisji.

Członkowie grupy doradczej ds. tematu przewodniego:

Alice Twemlow (Holandia)profesor historii, teorii i socjologii grafiki projektowej i kultury wizualnej, Uniwersytet Amsterdamski

Costas Varotsos (Grecja), artysta i profesor, Wydział Architektury, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach

Demetrios Michaelides (Cypr)professor emeritus archeologii klasycznej, Uniwersytet Cypryjski

Elvira Maria Correia Fortunato (Portugalia)prorektorka, Universidade Nova de Lisboa

Fabio Beltram (Włochy)profesor fizyki materii, Scuola Normale Superiore w Pizie

Fintan O’Toole (Irladia)profesor literatury irlandzkiej, Uniwersytet Princeton, i felietonista „The Irish Times”

Ieva Zībārte (Łotwa)dyrektorka ds. wystaw, centrum sztuki Zuzeum

Jana Arbeiter (Słowenia)adiuntka i pracowniczka naukowa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Lublański

Lisa Borgenheimer (Niemcy)profesor designu informacyjnego, HfG Offenbach am Main

Maaria Wirkkala (Finlandia), artystka

Marija Marcelionytė-Paliukė (Litwa)profesor, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie

Nuria Oliver (Hiszpania)dyrektorka i współzałożycielka, fundacja ELLIS w Alicante, i naczelna danolog, DataPop Alliance

Patrick Sanavia (Luksemburg)dyrektor, Instytut Dziedzictwa Narodowego Luksemburga

Peter Aufreiter (Austria)dyrektor generalny i dyrektor zarządzający ds. naukowych, Muzeum Nauki i Techniki w Wiedniu

Silvia Miháliková (Słowacja)profesor i pracowniczka naukowa, Słowacka Akademia Nauk, Instytut Socjologii, Uniwersytet Trnawski

Stéphane Distinguin (Francja)założyciel i dyrektor generalny, Fabernovel

Stephan Vanfleteren (Belgia)fotograf

Vladimir Taiger (Estonia)projektant graficzny, wytwórnia druków zabezpieczonych Vaba Maa

Nie powołano jeszcze przedstawiciela Malty.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: ECB to redesign euro banknotes by 2024 (europa.eu)