Polska – znaczek i koperta FDC

25 marca 2022 r. Poczta Polska, w geście solidarności z Ukrainą, wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy i kopertę FDC – Jesteśmy z Wami!

Znaczek
Nazwa: Jesteśmy z Wami
Autor projektu: Paweł Myszka
Liczba znaczków: 1
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków
Wartość: PRIORYTETOWY S
Nakład: 3 000 000 szt., powtarzalny
Technika druku: rotograwiurowa
Druk: PWPW S.A.
Format znaczka: 31,25 x 25,5 mm
Papier: fluorescencyjny
Data wprowadzenia do obiegu: 25 marca 2022 r.
Cena sprzedaży: znaczek niestemplowany – 4,50 złotych, znaczek stemplowany – 3,22 złotych*
* cena może ulec zmianie, po podwyższeniu opłaty za wysyłkę
Koperta FDC
Nazwa: Jesteśmy z Wami
Autor: J. Ochendzan
Data sprzedaży: koperta FDC zostanie wprowadzona do sprzedaży w późniejszym terminie
Cena sprzedaży: 9,35 złotych*
* cena może ulec zmianie, po podwyższeniu opłaty za wysyłkę

koperta FDC (First Day Cover) – koperta Pierwszego Dnia Obiegu, wydawana w dniu ukazania się danej emisji

wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą


Znaczek: W centralnej części znaczka przedstawiono ściśnięte dłonie w barwach narodowych Polski i Ukrainy. Pod nimi ukośne napisy: JESTEŚMY Z WAMI! oraz МИ З ВАМИ!. Na dole, na białym polu, napis: POLSKA (autor) P. MYSZKA (druk) PWPW SA (rok druku) 2022. Po prawej stronie nominał: PIORYTETOWY S. W tle zarys kuli ziemskiej z Europą.

Koperta FDC: Rzeźba Brzegini, słowiańskiego bóstwa (Берегиня, Berehynia), wieńcząca kolumnę Pomnika Niepodległości na Placu Niepodległości w Kijowie. Po lewej stronie rzeźby napis w pionie: RZEŹBA BRZEGINI Z PLACU NIEPODLEGŁOŚCI W KIJOWIE; Pod rzeźbą napis: JESTEŚMY Z WAMI! / МИ З ВАМИ!. Pod nim, oddzielony poziomą linią, napis: PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU FDC POCZTA POLSKA S.A. / PROJ. J. OCHENDZAN. W tle flaga Ukrainy z transparentnym przejściem tonalnym.

Datownik: Kontur granic Ukrainy z napisem: JESTEŚMY W WAMI! / 25.03.2022 WARSZAWA 1.

projekt koperty bez znaczka i datownika

Inwazja Rosji na Ukrainę – inwazja na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego 2022 roku przez Federację Rosyjską, stanowiąca eskalację trwającej od 2014 roku wojny. Został poprzedzony rosyjskim żądaniem wykluczenia możliwości dalszego poszerzania NATO i redukcji potencjału militarnego sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 1997 roku.

Rosja zaczęła gromadzić swoje wojska wzdłuż granicy z Ukrainą na przełomie października i listopada 2021. W lutym 2022 przeprowadzone zostały ćwiczenia wojskowe w Białorusi wspólne z siłami zbrojnymi tego kraju, po których wojska rosyjskie nie wróciły już do kraju.

17 lutego zaczęły nasilać się ostrzały w rejonie frontu z separatystycznymi republikami Ługańskiej i Donieckiej, o które Rosja oskarżała Ukraińców. W końcu oskarżać ich zaczęła także o „ludobójstwo”, a Zachód o „zachęcanie Kijowa do agresji militarnej”. 21 lutego Rosja uznała niepodległość republik, które 23 lutego zwróciły się o pomoc w odparciu „agresji”.

24 lutego wojska zgromadzone wzdłuż granic Ukrainy ruszyły do natarcia. Pierwsze dni konfliktu nie przyniosły Rosjanom spektakularnych sukcesów, za to w ogromnym stopniu zjednoczyły Ukraińców w oporze przeciw najeźdźcom, a opinię publiczną większości państw świata, rządy i organizacje międzynarodowe w proteście przeciw inwazji. Wdrożone zostały wobec Rosji znaczące sankcje gospodarcze, a do Ukrainy popłynęła pomoc, w tym także w sprzęcie wojskowym. Obecnie również Republika Białorusi aktywnie uczestniczy w ataku na Ukrainę, udostępniając swoje terytorium i infrastrukturę wojskom rosyjskim. Wojska Federacji Rosyjskiej od początku wojny są oskarżane o zbrodnie wojenne atakując ludność i obiekty cywilne.


Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Poczta Polska