Białoruś – zaktualizowany banknot obiegowy

20 czerwca 2022 r. Narodowy Bank Republiki Białorusi (Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь; НБ РБ; NBRB) poinformował o emisji nowego, zaktualizowanego banknotu obiegowego

W związku z obecną sytuacją związaną z napaścią Rosji na Ukrainę, wprowadzaniem sankcji i ograniczaniem dostępu do informacji stronom konfliktu, NBRB zablokował dostęp do swojej strony użytkownikom spoza Białorusi. Informacje pochodzą z różnych źródeł i nie zawsze istnieje możliwość ich weryfikacji

rubel białoruski – беларускі рубель
Symbol, skrót waluty: Br
Kod ISO 4217: BYN
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Banknot o nominale 100 rubli białoruskich ma wejść do obiegu 1 lipca 2022 r., i będzie kontynuacją serii zaktualizowanych banknotów 5, 10, 20 i 50 rubli, wprowadzonych do obiegu w latach 2019-2020.

Koncepcyjnie projekt jest podobny do banknotu o nominale 100 rubli białoruskich będących obecnie w obiegu i zachowuje ciągłość ujednoliconego stylu wzorów z 2009 roku (denominacja).

Na przedniej stronie usunięto napis „Старшыня Праўлення” (Prezes Zarządu) oraz faksymile Prezesa Zarządu Banku Narodowego Piotra Prokopowicza (Пётр Пятро́віч Пракапо́віч). Rok emisji został zmieniony z 2009 na 2022. Wizerunek Zamku Radziwiłłów w Nieświeżu został dostosowany do nowego stylu graficznego oraz dodano jego nazwę i lokalizację: Замак Радзiвiлаў, г. Нясвiж. Tylna strona, prawdopodobnie, pozostanie bez większych zmian i znajdzie się na niej kompozycja prezentująca sztukę teatralną, folklor oraz instrumenty muzyczne: skrzypce, tamburyn, smyczek, pas kontuszowy, symbole świąt ludowych – Gwiazda bożonarodzeniowa, koza (symbol urodzaju i życia wykorzystywany przez kolędników), teatrzyk kukiełkowy Batlejka.

Zabezpieczenia nowego banknotu zostały opracowane na podstawie zabezpieczeń banknotu 100-rublowego będącego w obiegu. Dodano nowe elementy zabezpieczające, wymieniono niektóre zabezpieczenia na nowsze wersje, oraz usunięto przestarzałe.

Producentem nowych banknotów, na podłożu papierowym, jest rosyjski Goznak – Акционерное общество «Гозна́к». Wymiary: 151×72 mm. Dominujący kolo:r: turkusowy i pomarańczowy. Wcześniejsze emisje były drukowane w angielskiej De La Rue.

Banknoty o nominale 100 rubli białoruskich emisji 2009 pozostaną prawnymi środkami płatniczymi.

Na dzień powstania wpisu nie opublikowano wizerunków. Gdy tylko wizerunki i brakujące informacje będą dostępne, banknot zostanie opisany w nowym wpisie.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Narodowy Bank Republiki Białorusi, dzięki pomocy Ivana Bogdanova