Białoruś – zaktualizowany banknot obiegowy

1 lipca 2022 r. Narodowy Bank Republiki Białorusi (Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь; НБ РБ; NBRB) wprowadził do obiegu nowy, zaktualizowany banknot obiegowy o nominale 100 rubli białoruskich

W związku z obecną sytuacją związaną z napaścią Rosji na Ukrainę, wprowadzaniem sankcji i ograniczaniem dostępu do informacji stronom konfliktu, NBRB zablokował dostęp do swojej strony użytkownikom spoza Białorusi. Informacje pochodzą z różnych źródeł i nie zawsze istnieje możliwość ich weryfikacji

rubel białoruski – беларускі рубель
Symbol, skrót waluty: Br
Kod ISO 4217: BYN
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Pierwsze informacje i zapowiedź emisji padła 20 czerwca 2022 r. Banknot jest kontynuacją serii zaktualizowanych banknotów 5, 10, 20 i 50 rubli białoruskich, wprowadzonych do obiegu w latach 2019-2020. Banknoty o nominale 100 rubli białoruskich emisji 2009 pozostaną prawnymi środkami płatniczymi.

Koncepcyjnie projekt jest podobny do banknotu o nominale 100 rubli białoruskich będących w obiegu i zachowuje ciągłość ujednoliconego stylu wzorów z 2009 roku (denominacja). Banknoty te drukowała angielska De La Rue, Z powodu wprowadzenia międzynarodowych sankcji, które objęły Białoruś, druk zmodernizowanego nominału wykonała rosyjska drukarnia Goznak

Nominał: 100 rubli białoruskich
Podłoże: papierowe
Orientacja: pozioma
Wymiary: 151 x 72 mm
Dominujący kolor: turkusowy i pomarańczowy
Druk: Goznak – Акционерное общество «Гозна́к»
Data emisji/wprowadzenia do obiegu: 1 lipca 2022 r.

Przednia strona: usunięto napis „Старшыня Праўлення” (Prezes Zarządu) oraz faksymile Prezesa Zarządu Banku Narodowego Piotra Prokopowicza (Пётр Пятро́віч Пракапо́віч). Rok emisji został zmieniony z 2009 na 2022. Wizerunek Zamku Radziwiłłów w Nieświeżu został dostosowany do nowego stylu graficznego. Dodano/usunięto elementy architektoniczne oraz dodano nazwę i lokalizację: Замак Радзiвiлаў, г. Нясвiж.

Tylna strona: kompozycja prezentująca sztukę teatralną, folklor oraz instrumenty muzyczne: skrzypce, tamburyn, smyczek, pas kontuszowy, symbole świąt ludowych – Gwiazda bożonarodzeniowa, koza (symbol urodzaju i życia wykorzystywany przez kolędników), teatrzyk kukiełkowy Batlejka.

Zabezpieczenia nowego banknotu zostały opracowane na podstawie zabezpieczeń banknotu 100-rublowego będącego w obiegu. Dodano nowe elementy zabezpieczające, wymieniono niektóre zabezpieczenia na nowsze wersje, oraz usunięto przestarzałe:

 • znak wodny, zmodernizowany z dodatkowym elementem – fragment budynku i elektrotyp „100”. W miejscu nici zabezpieczającej akronim banku „НБРБ”
 • nić zabezpieczająca – szersza z efektami optycznymi, liczbą „100” i skrótem waluty „Br”
 • włókna zatopione w papierze – widoczne i utajone pokryte farbą UV
 • element recto-verso – liczba „100”
 • zabezpieczenia antykseryczne
 • druk wklęsły
 • mikroteksty
 • element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych – romb na przedniej stronie, po lewej
 • seria i numer – na tylnej stronie, czarna o zmiennej wielkości fontu. W pionie i poziomie. Dwie litery i siedem cyfr
 • utajony obraz
 • zabezpieczenie wykonane techniką Spark®Live – nominał na przedniej stronie, po lewej na górze
 • elementy pokryte farbą UV, luminescencja
 • elementy widoczne w świetle podczerwonym (IR)
  Porównanie niektórych zmian i elementów można zobaczyć tutaj

Krótka prezentacja banknotu, na którym widać elementy UV i IR

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: belta.by, onliner.by, dzięki pomocy Ivana Bogdanova