Ukraina – wycofanie banknotów z obiegu

1 stycznia 2023 r. Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України) rozpocznie wycofywanie z obiegu banknotów o nominale 5, 10, 20 i 100 hrywien wzoru 2003-2006 (trzecia seria)

hrywna – гривня
Symbol, skrót waluty: ₴
Kod ISO 4217: UAH
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Dowiedz się więcej o:
skrótach,
symbolach walut
kodzie ISO

  • Banknoty o nominale 5 i 10 hrywien zostaną zastąpione monetami wzoru 2018, o tym samych nominałach
  • Banknoty o nominale 20 i 100 hrywien zostaną zastąpione wzorem 2018 dla 20 hrywien i wzorem 2014 dla 100 hrywien (czwarta seria), o tym samych nominałach

Banknoty w/w wzorów nie będą już drukowane, magazynowane i wprowadzane go obiegu. Wycofywane banknoty pozostaną ważnymi środkami płatniczymi, będzie ich można używać do płatności bez ograniczeń i nie będą musiały być specjalnie wymieniane. Operacja ma celu wyeliminowanie różnych wzorów dla tego samego nominału, poprawienia jakości papierowej gotówki w obiegu oraz zastąpienie ich lepiej zabezpieczonymi znakami.

W 2020 r. NBU wycofał z obiegu monetę 25 kopiejek i banknoty wzorów 1992-2001, emitowanych do 2003 r. (pierwsza i druga seria) które przestały być prawnymi środkami płatniczymi. Można je wymienić do 30 września 2023 r. włącznie. Po tej dacie zostaną zdemonetyzowane (pozbawione wartości).

Wzory nominałów, które zostaną wycofane z obiegu
Komunikat na stronie NBU
Wzory monet i banknotów hrywny na stronie NBU

  • 5 hrywien wzoru 2004 (trzecia seria), emisje 2004, 2005, 2011, 2013, 2015
  • 10 hrywien wzoru 2004 i 2006 (trzecia seria), emisje 2004, 2005, 2006, 2011, 2013, 2016
  • 20 hrywien wzoru 2003 (trzecia seria), emisje 2003, 2005, 2012, 2013, 2016
  • 100 hrywien wzoru 2005 (trzecia seria), emisje 2006, 2012, 2014

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy, Wikipedia