Bułgaria – wycofanie banknotu z obiegu

Narodowy Bank Bułgarii (Българска народна банка; БНБ) zapowiedział wycofanie z obiegu banknotów o nominale 20 lewów emisji 2005

lew – лев
Symbol, skrót waluty: лв
Kod ISO 4217: BGN
Podjednostka – 1/100: stotinka – ст

Dowiedz się więcej o:
skrótach, symbolach walut
kodzie ISO

Banknoty przestaną być prawnym środkiem płatniczym w dniu 1 lutego 2023 r. Po tej dacie banknoty będą wymieniane w kasach Narodowego Banku Bułgarii według wartości nominalnej bez ograniczeń ilościowych, bez opłat i bez ostatecznego terminu wymiany.

Nominał 20 lewów z 2005 r. jest emisją okolicznościową, wydaną z okazji 120. rocznicy pierwszej emisji bułgarskich banknotów

Źródło: Narodowy Bank Bułgarii, banknote.ws