Polska – zestawienie regionalnych kartek pocztowych i datowników Solidarni z Ukrainą

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w marcu 2022 r. urzędy pocztowe wielu państw rozpoczęły emisje wspierające naród Ukraiński w walce z agresorem. Wydane znaczki, bloki, arkusze, foldery, koperty FDC, itp. miały też wymiar charytatywny, gdyż część dochodu ze sprzedaży było przekazywane na pomoc docelową. Poczta Polska była jedną z pierwszych, która wydała już 25 marca 2022 r. zestaw Jesteśmy z Wami.

Zobacz także: wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą.
Wpis będzie aktualizowany wraz z pojawieniem się nowych wydań

Obok ogólnokrajowych emisji znaczków, kopert FDC, które są znane szerszej publiczności, wydawano również walory regionalne w postaci kartek okolicznościowych oraz okolicznościowe datowniki:

OKOLICZNOŚCIOWE KARTKI POCZTOWE

1) Solidarni z Ukrainą

Data wprowadzenia do obrotu: 23.03.2022
Sprzedaż: UP Białystok 1
Nakład: 200 sztuk
Projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz

2) Solidarni z Ukrainą

Data wprowadzenia do obrotu: 24.03.2022
Sprzedaż: UP Bydgoszcz 1
Nakład: 200 sztuk
Projekt: Waldemar Kawiński

3) Solidarni z Ukrainą

Data wprowadzenia do obrotu: 31.03.2022
Sprzedaż: UP Lublin 1, Kielce 1
Nakład: 200 sztuk
Projekt: Ryszard Paluch

4) #SolidarnizUkrainą

Data wprowadzenia do obrotu: 08.04.2022
Sprzedaż: UP Wrocław 1, Wrocław 68
Nakład: 200 sztuk
Projekt: Adam Szuler

5) Solidarni z Ukrainą

Data wprowadzenia do obrotu: 08.04.2022
Sprzedaż: UP Gdańsk 50
Nakład: 200 sztuk
Projekt: Elżbieta Kaczyńska

6) Solidarni z Ukrainą

Data wprowadzenia do obrotu: 08.04.2022
Sprzedaż: UP Poznań 2
Nakład: 200 sztuk
Projekt: Natalia Szyk i Klaudia Karlińska

7) Solidarni z Ukrainą

Data wprowadzenia do obrotu: 11.04.2022
Sprzedaż: UP Kielce 1, Lublin 1
Nakład: 200 sztuk
Projekt: Anna Frymus.

8) Solidarni z Ukrainą

Data wprowadzenia do obrotu: 12.04.2022
Sprzedaż: UP Olsztyn 1, Elbląg 1
Nakład: 200 sztuk
Projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz.

9) Solidarni z Ukrainą

Data wprowadzenia do obrotu: 12.04.2022
Sprzedaż: UP Opole 1, Katowice 1
Nakład: 200 sztuk
Projekt: Karolina Kolenda

10) Solidarni z Ukrainą

Data wprowadzenia do obrotu: 13.04.2022
Sprzedaż: UP Kraków
Nakład: 600 sztuk
Projekt: Tadeusz Urynowicz.

11) Pomagajmy Ukrainie

Data wprowadzenia do obrotu: 19.12.2022
Sprzedaż: UP Lublin 1, Kielce 1
Nakład 290 sztuk
Projekt Waldemar Dziaczkowski.

OKOLICZNOŚCIOWE DATOWNIKI

Zobacz też: Poczta Specjalna Solidarni z Ukrainą, 21-22.04.2022

1) Polska solidarna z Ukrainą

datownik stały ozdobny ze zmienną datą

stosowany od 21 kwietnia 2022 do 19 kwietnia 2023

Urząd Pocztowy:  Poznań 2

Projekt: Natalia Szyk i Klaudia Karlińska

2) Solidarni z Ukrainą

stosowany w dniach 21.04.2022

Urząd Pocztowy: Przemyśl 1

Projekt: Bartłomiej Kierzkowski

3) Solidarni z Ukrainą

stosowany w dniach 21.04.2022

Urząd Pocztowy: Opole 1

Projekt: Karolina Kolenda

4) Solidarni z Ukrainą

stosowany w dniach 21.04.2022

Urząd Pocztowy: Katowice 1

Projekt: Karolina Kolenda

5) Polska solidarna z Ukrainą

datownik stały ozdobny ze zmienną datą

stosowany od 21 kwietnia 2022 do 19 kwietnia 2023

Urząd Pocztowy:  Poznań 2

Projekt: Natalia Szyk i Klaudia Karlińska

6) #SolidarnizUkrainą – MN 3  BAMN

stosowany w dniach 21.04.2022

Urząd Pocztowy: Lublin 1

Projekt: Adam Szuler

7) #SolidarnizUkrainą – MN 3  BAMN

stosowany w dniach 21.04.2022

Urząd Pocztowy: Kielce 1

Projekt: Adam Szuler

8) Solidarni z Ukrainą

stosowany w dniach 21.04.2022

Urząd Pocztowy: Gdańska 50

Projekt: Elżbieta Kaczyńska

9) #SolidarnizUkrainą – MN 3  BAMN

stosowany w dniach 21.04.2022

Urząd Pocztowy: Kraków 1

Projekt: Adam Szuler

10) Jesteśmy z Wami – MN 3 BAMN

stosowany w dniach 21.04.2022

Urząd Pocztowy: Wrocław 1

Projekt: Joanna Rupnicka

11) #SolidarnizUkrainą – MN z BAMN

stosowany w dniach 08.04.2022

Urząd Pocztowy: Wrocław 68

Projekt: Adam Szuler


Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Poczta Polska