Koperta Włoskiego Czerwonego Krzyża

Aktualizacja: 14 marca 2023

24 lutego 2023 r. w pierwszą rocznicę inwazja Rosji na Ukrainę, Stowarzyszenie Kolekcjonerów Tematycznych Czerwonego Krzyża im. Ferdinando Palasciano we współpracy z Włoskim Czerwonym Krzyżem (WCK) wydało kopertę Akcje humanitarne dla ludności ukraińskiej

Na kopercie znajduje się znaczek znaczek tematyczny Włoski Czerwony Krzyż i znaczek poświęcony uchodźcom z Ukrainy Poczty Włoskiej (Poste Italiane), który został wydany w listopadzie 2022 r.

Nazwa: Operazioni di soccorso alla popolazione ucraina
Autor:  Associazione Collezionisti Tematici di Croce Rossa Ferdinando Palasciano, Croce Rossa Italiana
Wymiary: ?
Technika druku: offset
Druk: ?
Nakład: ?
Data wydania: 24 lutego 2023 r.
Cena sprzedaży: darowizna na rzecz WCK
Kopertę można zamówić mailowo wpłacając datek, który zostanie w całości przekazy na pomoc humanitarną dla Ukrainy, plus koszty wysyłki. Według uzyskanych informacji, minimalna darowizna jaka jest wpłacana wynosi 10 euro, jednak kwota ta nie jest obligatoryjna

wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą

Białe tło. Po lewej stronie logo Włoskiego Czerwonego Krzyża. Pod nim tekst w czterech językach, włoskim, ukraińskim z zapisie łacińskim, francuskim i angielskim: WŁOSKI CZERWONY KRZYŻ / POMOC UKRAINIE / Akcje pomocy dla ludności. Pod tekstami zdjęcie przedstawiające rozładunek pomocy humanitarnej; Po prawej u góry znaczek tematyczny Włoski Czerwony Krzyż (z lewej) i znaczek Uchodźcy z Ukrainy (z prawej) Poczty Włoskiej, skasowane pieczątką (datownikiem). Pieczęć powtórzoną u dołu pośrodku

Powyższa karta nie jest jedynym wydawnictwem poświęconym pomocy Ukrainie. Już w lutym 2022 r. zostało wydanych sześć kart, a marcu 2022 zostały kolejne trzy

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Croce Rossa Italiana