Kirgistan – nowe banknoty obiegowe

10 maja 2023 r. Narodowy Bank Republiki Kirgiskiej (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы) wprowadzi do obiegu nowe banknoty obiegowe soma

som – сом 
Symbol, skrót waluty:
Kod ISO 4217: KGS
Podjednostka – 1/100: tyin

Narodowy Bank Republiki Kirgiskiej wprowadzi do obiegu banknoty nowej, piątej serii o nominałach 200, 500 i 1 000 somów. Nowa seria banknotów ma upamiętnić również 30. rocznicę wprowadzenia waluty narodowej Republiki Kirgiskiej. Z tej samej okazji zostały wyemitowane monety kolekcjonerskie.

Temat nowej serii banknotów odzwierciedla dziedzictwo historyczne i kulturowe Kirgistanu i jest kontynuacją tematu poprzedniej serii. Zachowane zostały portrety przedstawicieli sztuki i kultury oraz zabytków. Dominujący kolor i wymiary banknotów również pozostały niezmienione. Wszystkie nominały poprzednich serii zachowują swoją ważność i pozostają w obiegu. Nowa seria będzie wprowadzana stopniowo i według zapotrzebowania.

Nowe banknoty Kirgistanu zawierają nowoczesne zabezpieczenia, zapewniające ochronę przed fałszowaniem:

1. Znak wodny: portret wielotonowy i elektrotyp nominału
2. Nić zabezpieczająca, okienkowa, z efektem dynamicznym – zmianą koloru i efektem ruchu. Zawiera nominał i logo banku w postaci rombu. Widoczna w całości pod światło
3. Recto-verso w postaci rombu (diamentu), nawiązującego do logo banku
4. Reliefowe portrety, napisy
5. Utajony obraz: wielokolorowy symbol waluty , który ujawnia się w zależności od kąta patrzenia
6. Farba zmienna optycznie: dynamiczny efekt ruchu i zmiany koloru ze złotego na zielony podwójnych pierścieni
7. Opalizujący pasek (na tylnej stronie) w formie nominału banknotu i logo banku
8. Mikrodruki
9. Zabezpieczenie przed kopiowaniem – konstelacja Oriona, na przedniej i tylnej stronie, włókna świecące w świetle UV

Seria/nazwa: Piąta seria
Nominał: 200 somów
Wymiary: 138 x 66 mm
Orientacja: pozioma
Podłoże: papierowe
Dominujący kolor: żółty
Druk: (De La Rue)
Nakład: –
Data emisji/wprowadzenia do obiegu: 10 maja 2023 r.

Przód: Motyw główny: portret Ałykuły Osmonowa na tle górskiego krajobrazu. Pod portretem imię i nazwisko oraz lata życia: Алыкул Осмонов 1915-1950; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem i mikrotekstem (4, 8): 200; Z lewej i prawej strony element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych w postaci łuków; Z lewej strony portretu element wykonany farbą zmienną optycznie (6); Po prawej stronie portretu nić zabezpieczająca (2); Pod portretem słowny nominał i nazwa waluty: ЭКИ ЖҮЗ СОМ; Na prawo od nici zabezpieczającej element recto-verso (3) i romb z utajonym obrazem (5); W prawym górnym rogu nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Poniżej napis: ТӨРАГА (PRZEWODNICZĄCY) i faksymile; W tle wzory geometryczne; Z lewej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z prawej pole znaku wodnego (1)

Tył: Motyw główny przedstawia widok na jezioro Issyk-kul z fragmentem wiersza Dżeniszbek poświęconemu jezioru autorstwa Osmanowa; Wzdłuż krawędzi, z lewej strony, w pionie, nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Pod nią oraz na dole przy prawej krawędzi ozdobny ornament; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem: 200; Pod prawym nominałem liczbowym nominał słowny i nazwa waluty: ЭКИ ЖҮЗ СОМ; W prawym górnym i lewym dolnym rogu seria i numer. Czarna, jednakowej wielkości fontu, dwie litery i siedem cyfr; W prawym górnym rogu mikroteksty (8); Pośrodku pionowy pasek z ornamentem, na prawo opalizujący pasek (7); Po lewej stronie paska element recto-verso i romb z ornamentem i rokiem emisji: 2023; Z prawej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z lewej strony pole znaku wodnego (1); Tło ze wzorów geometrycznych

Seria/nazwa: Piąta seria
Nominał: 500 somów
Wymiary: 144 х 68 mm
Orientacja: pozioma
Podłoże: papierowe
Dominujący kolor: fiolet/różowy
Druk: (De La Rue)
Nakład: –
Data emisji/wprowadzenia do obiegu: 10 maja 2023 r.

Przód: Motyw główny: portret Sajakbaja Karałajewa, autora eposu Manas, na tle górskiego krajobrazu. Pod portretem imię i nazwisko oraz lata życia: Саякбай Каралаев 1894-1971; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem i mikrotekstem (4, 8): 500; Z lewej i prawej strony element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych w postaci ukośnych linii; Z lewej strony portretu element wykonany farbą zmienną optycznie (6); Po prawej stronie portretu nić zabezpieczająca (2); Pod portretem słowny nominał i nazwa waluty: БЕШ ЖУЗ СОМ; Na prawo od nici zabezpieczającej element recto-verso (3) i romb z utajonym obrazem (5); W prawym górnym rogu nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Poniżej napis: ТӨРАГА (PRZEWODNICZĄCY) i faksymile; W tle wzory geometryczne; Z lewej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z prawej pole znaku wodnego (1)

Tył: Motyw główny przedstawia widok na góry z mauzoleum Manasa na pierwszym planie; Wzdłuż krawędzi, z lewej strony, w pionie, nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Pod nią oraz na dole przy prawej krawędzi ozdobny ornament; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem: 500; Pod prawym nominałem liczbowym nominał słowny i nazwa waluty: БЕШ ЖУЗ СОМ; W prawym górnym i lewym dolnym rogu seria i numer. Czarna, jednakowej wielkości fontu, dwie litery i siedem cyfr; W prawym górnym rogu mikroteksty (8); Pośrodku pionowy pasek z ornamentem, na prawo opalizujący pasek (7); Po lewej stronie paska element recto-verso i romb z ornamentem i rokiem emisji: 2023; Z prawej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z lewej strony pole znaku wodnego (1); Tło ze wzorów geometrycznych

Seria/nazwa: Piąta seria
Nominał: 1 000 somów
Wymiary: 150 х 71  mm
Orientacja: pozioma
Podłoże: papierowe
Dominujący kolor: szarości
Druk: (De La Rue)
Nakład: –
Data emisji/wprowadzenia do obiegu: 10 maja 2023 r.

Przód: Motyw główny: portret Yusufa Balasaghunina na tle górskiego krajobrazu. Pod portretem imię i nazwisko oraz wiek w którym żył: Жусуп Баласагын XI к.; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem i mikrotekstem (4, 8): 1000; Z lewej i prawej strony element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych w postaci poziomych linii; Z lewej strony portretu element wykonany farbą zmienną optycznie (6); Po prawej stronie portretu nić zabezpieczająca (2); Pod portretem słowny nominał i nazwa waluty: МИҢ СОМ; Na prawo od nici zabezpieczającej element recto-verso (3) i romb z utajonym obrazem (5); W prawym górnym rogu nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Poniżej napis: ТӨРАГА (PRZEWODNICZĄCY) i faksymile; W tle wzory geometryczne; Z lewej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z prawej pole znaku wodnego (1)

Tył: Motyw główny przedstawia widok na szczyt Sułajman Too z meczetem Takhti-Suleiman na pierwszym planie; Wzdłuż krawędzi, z lewej strony, w pionie, nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Pod nią oraz na dole przy prawej krawędzi ozdobny ornament; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem: 500; Pod prawym nominałem liczbowym nominał słowny i nazwa waluty: МИҢ СОМ; W prawym górnym i lewym dolnym rogu seria i numer. Czarna, jednakowej wielkości fontu, dwie litery i siedem cyfr; W prawym górnym rogu mikroteksty (8); Pośrodku pionowy pasek z ornamentem, na prawo opalizujący pasek (7); Na prawo od paska Po lewej stronie paska element recto-verso i romb z ornamentem i rokiem emisji: 2023; Z prawej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z lewej strony pole znaku wodnego (1); Tło ze wzorów geometrycznych

Niektóre moduły zabezpieczające w przeglądarce lub oprogramowanie zabezpieczające może wyświetlić komunikat o niebezpiecznej zawartości

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBKR