Wyspy Salomona – banknot okolicznościowy

Aktualizacja: 29.10.2023

27 października 2023 r. Bank Centralny Wysp Salomona (Central Bank of Solomon Islands, CBSI) wyemitował banknot okolicznościowy z okazji XVII Igrzysk Pacyficznych

dolar Wysp Salomona – Solomon Islands dollar
Symbol, skrót waluty: $
Kod ISO 4217: SBD
Podjednostka – 1/100: cent

Pierwsza zapowiedź emisji padła w maju 2023 r. Dziewiątego października 2023 r. CBSI potwierdził emisję banknotu okolicznościowego o nominale 10 dolarów Wysp Salomona z okazji XVII Igrzysk Pacyfiku, których Wyspy Salomona będą organizatorem. Igrzyska odbędą się w stolicy państwa Honiarze w dniach 17 listopada – 19 grudnia 2023 r.

Banknot zostanie wydrukowany na podłożu polimerowym Safeguard przez De La Rue w nakładzie (niepotwierdzone) 1 000 000 sztuk. Banknot będzie dystrybuowany przez bankomaty oraz placówki banków.

Okolicznościowy banknot zachowuje te same wymiary i większość cech będącego w obiegu papierowego banknotu o tym nominale. W nowym banknocie użyto też nowszych zabezpieczeń

Nazwa: 17th Pacific Games
Nominał: 10 dolarów Wysp Salomona
Wymiary: ?
Orientacja: pozioma
Podłoże: polimerowe, Safeguard 
Dominujący kolor: czerwienie
Druk: De La Rue, Wielka Brytania
Nakład: 1 000 000 sztuk
Data emisji/wprowadzenia do obiegu: 27 października 2023 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: nominalna

Przednia strona: Pośrodku u góry nazwa państwa: SOLOMON ISLANDS. W prawym górnym rogu nominał liczbowy: 10, powtórzony w prawym i lewym dolnym rogu. Pod nazwą państwa nota: THIS NOTE IS LEGAL TENDER FOR / TEN DOLLARS / IN SOLOMON ISLANDS (Banknot jest prawnym środkiem płatniczym na kwotę dziesięciu dolarów na Wyspach Salomona). Poniżej, obok siebie, faksymile i stanowiska -gubernatora banku centralnego i sekretarza ministerstwa finansów: Governor, / Central Bank Secretary, /Ministry of Finance. W prawej części herb państwa. Na prawo od herbu, w pionie, seria w zapisie ułamkowym i sześciocyfrowy numer. Seria i numer powtórzone, w poziomie, z lewej strony u góry. W lewej części okienko z głową orła i (częścią) logo Igrzysk Pacyfiku. Z prawej strony logo akronim banku: CBSI (OVI, farba zmienna optycznie?). Powyżej (część) logo igrzysk. Pomiędzy okienkami i herbem flaga państwa. W tle geometryczna ornamentyka, będącą kopią z banknotu papierowego. Przy prawej krawędzi, w dolnej części, element identyfikacji dla osób niedowidzących i niewidomych – sześć wypukłych kropek w trzech rzędach i dwóch kolumnach. Elementy pokryte farbą UV.

Tylna strona: U góry pośrodku nazwa państwa: SOLOMON ISLANDS. W prawym górnym rogu nominał liczbowy: 10, powtórzony w prawym i lewym dolnym rogu. U dołu, pośrodku, nominał słowny: TEN DOLLARS. Pośrodku sylwetki sportowców biorących udział w różnych dyscyplinach sportowych Igrzysk Pacyfiku, w tym podnoszeniu ciężarów, piłce nożnej, lekkoatletyce, kulturystyce, koszykówce i rugby. Z lewej strony logo igrzysk. Nad logiem nazwa igrzysk, państwa organizatora i motto: PACIFIC GAMES / SOLOMON ISLANDS / CHALLENGE, CELEBRATE, UNITE (Igrzyska Pacyficzne, Wyspy Salomona, Rzuć wyzwanie, świętuj, zjednocz się). Z prawej strony w okienkach logo igrzysk i głowa orła. Nad głową orła nominał „10”. Tło jest kopią z banknotu papierowego. Elementy pokryte farbą UV

banknot w świetle UV, De La Rue

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Centralny Wysp Salomona, De La Rue