Strefa euro – wybór tematów nowej serii banknotów euro

29 listopada 2023 r. Rada Prezesów EBC (Europejski Bank Centralny) podjęła decyzję o rozpoczęciu kolejnego etapu prac nad nowymi banknotami euro, dla których zaproponowała dwa tematy przewodnie: „Kulturę europejską” oraz „Rzeki i ptaki”. Aby jak najszerzej uwzględnić preferencje obywateli, wybrane tematy przewodnie „Rzeki: wody życia w Europie” oraz „Ptaki: wolność, odporność, inspiracja” połączono w jeden temat związany z przyrodą, który wpisuje się w szerszą tematykę środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie EBC największą popularnością wśród obywateli strefy euro cieszyła się „kultura europejska” (21%), a następnie „Rzeki: wody życia w Europie” (18%) i „Ptaki: wolne, odporne, inspirujące” (17%). W badaniu wzięło udział 23 377 Europejczyków.


We wrześniu 2021 r. pojawiły się pierwsze informacje o planach opracowania nowych wzorów graficznych banknotów waluty euro, co zostało potwierdzone 6 grudnia 2021 r. w komunikacie prasowym EBC.

10 lipca 2023 r. EBC poprosił obywateli o wyrażenie opinii na temat proponowanych tematów nowej serii. Od 10 lipca do 31 sierpnia 2023 r. każdy mieszkaniec strefy euro może wziąć udział w sondażu dostępnym w serwisie internetowym banku centralnego. Ponadto, aby zapewnić równą reprezentację opinii z całej strefy euro, EBC zlecił niezależnej firmie badawczej przeprowadzenie identycznego sondażu. Na podstawie uzyskanych wyników Rada Prezesów EBC ma wybrać przyszły temat do 2024 r., a ostateczne projekty w 2026 r.

Propozycje tematów nowej serii:

  • Ptaki: wolne, odporne, inspirujące
  • Kultura europejska
  • Europejskie wartości odzwierciedlone w przyrodzie
  • Przyszłość należy do Ciebie
  • Ręce: razem budujemy Europę
  • Nasza Europa, my sami
  • Rzeki: wody życia w Europie

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: ECB