Bułgaria – akceptacja stron narodowych eurocentów i euro

12 lutego 2024 r. Narodowy Bank Bułgarii (Българска народна банка; БНБ) opublikował informację o kolejnych krokach wprowadzania do obiegu waluty euro.

1 lutego 2024 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła projekty bułgarskich monet eurocentów i euro. Nadchodzące kroki obejmują:

• Produkcja monet z bułgarską stroną narodową (awers) w ilości do 1 mln. sztuk dla każdego nominału w celu sprawdzenia jakości produkowanych monet i certyfikacji Mennicy Bułgarskiej

• Produkcja niezbędnych ilości monet po decyzji Rady UE w sprawie przyjęcia euro przez Republikę Bułgarii

• Emisja monet (wprowadzenie do obiegu) od dnia przyjęcia euro przez Republikę Bułgarii jako prawnego środka płatniczego.


16 listopada 2023 r. bank centralny zaprezentował wizerunki stron narodowych (awers) bułgarskich monet eurocentów i euro. Projekty graficzne, powstałe w Mennicy Bułgarskiej (Монетен двор), nawiązują do obecnych monet stotinki i lewa. Powodem tego jest fakt, że symbole na obecnych bułgarskich monetach obiegowych są rozpoznawalne i dobrze akceptowane przez obywateli. Takie podejście zapewni ciągłość między obecnymi a nowymi monetami euro w Bułgarii oraz ich łatwe rozpoznawanie, a jednocześnie kontynuowana będzie bułgarska tożsamość dzięki znanym symbolom z bułgarskich monet.

Bułgaria stanie się 21 członkiem strefy euro 1 stycznia 2025 r. Przeliczanie walut odbędzie się poprzez zastosowanie sztywnego kursu wymiany między euro (EUR) a lewem (BGN), który został ustalony na: 1 EUR = 1,95583 BGN. Po wprowadzeniu euro, w ciągu pierwszego miesiąca lew i euro będą równoległymi prawnymi środkami płatniczymi.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy po wprowadzeniu euro, banki i Poczta Bułgarska zapewnią bezpłatną wymianę banknotów i monet. Po upływie pierwszych sześciu miesięcy do jednego roku od wprowadzenia euro, banki będą zobowiązane do kontynuowania wymiany banknotów i monet i będą mogły pobierać z tego tytułu opłatę. Po tym terminie wymiana pieniędzy w bankach komercyjnych będzie świadczona według własnego uznania. Bezpłatnie i bezterminowo będzie można wymienić w oddziałach banku centralnego.

Zgodnie z wymogami regulacyjnymi każda strona narodowa zawiera obowiązkowe i fakultatywne elementy, które dla pierwszej emisji będą następujące:
1) okrąg z dwunastu gwiazd, tak jak na fladze Unii Europejskiej
2) nazwa państwa w języku narodowym, zapisana cyrylicą, jako identyfikacja kraju emitującego – БЪЛГАРИЯ
3 ) w przypadku monet o nominale 2 euro napis na rancie będzie składał się z frazy „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” (BOŻE CHROŃ BUŁGARIĘ), powtórzą dwukrotnie, w orientacji normalnej i odwróconej, rozdzielone gwiazdką
4) nazwa jednostki głównej i podjednostki zapisana cyrylicą:
– dla 1 eurocenta: СТОТИНКА (stotinka)
– dla 2, 5, 10, 20, 50 eurocentów: СТОТИНКИ (stotinki)
– dla 1 i 2 euro: ЕВРО (euro);
5) rok wprowadzenia euro do obiegu w Bułgarii: 2025 (kolejne emisje monet będą posiadać dany rok emisji)

Zatwierdzone przez Radę UE projekty eurocentów i euro

Monety o nominale 1, 2, 5, 10, 20 i 50 eurocentów: Jeździec z Madary

Moneta o nominale 1 euro: św. Jan Rilski

Moneta o nominale 2 euro: Paisjusz Chilendarski

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Narodowy Bank Bułgarii