Poczta Polska – znaczek pocztowy

30 kwietnia 2024 r. Poczta Polska (PP) wyda zestaw filatelistyczny z okazji 230. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej. Wydanie obejmie znaczek w bloku, kopertę FDC oraz okolicznościowy datownik. W późniejszym czasie (maj/czerwiec) ukaże się także kryptoznaczek w wersji perforowanej i nieperforowanej.

Z tej samej okazji Narodowy Bank Polski wyemituje monety kolekcjonerskie

Nazwa: 230. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej
Autor projektu: Paweł Myszka
Liczba znaczków: 1 w bloku
Wartość: 10 złotych
Nakład: 90 000 sztuk
Technika druku: offset
Druk: PWPW S.A.
Format znaczka: 39,5 x 51 mm
Format bloku: 121 x 63 mm
Papier: fluorescencyjny
Data wprowadzenia do obiegu/sprzedaży: 30 kwietnia 2024 r.
Cena sprzedaży:
znaczek czysty: 10 złotych
znaczek kasowany: 7,38 złotych
koperta FDC: 17,35 złotych

Koperta FDC (First Day Cover) – koperta Pierwszego Dnia Obiegu, wydawana w dniu ukazania się danej emisji

Znaczek: Obraz Jana MatejkiKościuszko pod Racławicami” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Perforacja znaczka (przesunięta w lewo od osi) zawiera fragment przedstawiający Tadeusza Kościuszkę na koniu i oddział kosynierów ze sztandarem. Nad wizerunkiem Kościuszki faksymile, Na dole nazwa państwa oraz nominał i skrót waluty: POLSKA 10 ZŁ. Poniżej, z lewej strony, oznaczenie autora: P. MYSZKA. Po prawej oznaczenie drukarni i roku: PWPW SA 2024. Z lewej strony bloku napisy. U góry: 230. / ROCZNICA / INSUREKCJI / KOŚCUSZKOWSKIEJ. Na dole: JAN MATEJKO / „KOŚCIUSZKO POD RACŁAWICAMI” / 1888, W ZBIORACH MUZEUM / NARODOWEGO W KRAKOWIE

Koperta FDC: U góry po prawej stronie znaczek z datownikiem okolicznościowym. Z lewej strony fragment obrazu Michała StachowiczaPrzysięga Kościuszki na Rynku Krakowskim” znajdującego się w Pałacu Biskupim w Krakowie, z napisem u góry: 230. / ROCZNICA / INSUREKCJI / KOŚCIUSZKOWSKIEJ. Z lewej strony wydzielone pole, na którym znajdują się napisy w orientacji pionowej: Pierwszy dzień obiegu FDC Poczta Polska S.A., proj. P. Myszka / MICHAŁ STACHOWICZ „PRZYSIĘGA KOŚCIUSZKI NA RYNKU W KRAKOWIE”, (FRAGMENT OBRAZU), 1820, PAŁAC BISKUPI, KRAKÓW

Datownik: Okrągły. W centrum orzeł z chorągwi ofiarowanej Tadeuszowi Kościuszce przez miasto Kraków w dniu przysięgi na rynku krakowskim 24 marca 1794 roku. Całość okala napis: 230. ROCZNICA INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ 30.04.2024 KRAKÓW 1

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Poczta Polska