Polska – monety kolekcjonerskie

14 maja 2024 r. Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland; NBP) wyemituje monety kolekcjonerskie 230. rocznica insurekcji kościuszkowskiej

złoty – Polish zloty
Symbol, skrót waluty: zł
Kod ISO 4217: PLN
Podjednostka – 1/100: grosz – gr

Insurekcja kościuszkowska, powstanie kościuszkowskie, daw. rewolucja polska 1794 roku – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku, które obejmowało również insurekcję warszawską, wileńską, kurlandzką, wielkopolską i kilka innych.

Z tej samej okazji Poczta Polska wyda 30 kwietnia 2024 r. znaczek w bloku, kopertę FDC i okolicznościowy datownik oraz kryptoznaczek

Nazwa: 230. rocznica insurekcji kościuszkowskiej / 230th Anniversary of the Kościuszko Insurrection
Nominał: 50 złotych
Metal/stop: Ag 999
Masa: 62,20 g
Średnica: nieregularny o wymiarach 32,00 x 50,00 mm
Stempel/jakość: stempel zwykły – UNC. Wysoki relief
Rant: gładki
Mennica: Mennica Polska
Nakład: do 6 000 sztuk
Data emisji: 14 maja 2024 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 1 000 złotych

Folder informacyjny i opis monety (English)
plan emisji

Projekt: Dobrochna Surajewska

Awers: U góry, wzdłuż łukowatej krawędzi, nazwa państwa i rok emisji: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2024. Poniżej, z prawej strony, wizerunek orła z godła Polski. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Na dole z lewej strony nominał i skrót waluty: 50 ZŁ. Centralnie kompozycja broni z okresu insurekcji kościuszkowskiej przedstawiająca skrzyżowane szable i kosy

Rewers: Wizerunek fragmentu płaskorzeźby Alfreda Dauna z 1896 r. „Święcenie pałaszy” znajdującej się na murze domku loretańskiego przy klasztorze ojców kapucynów w Krakowie, przedstawiającej postacie generałów Tadeusza Kościuszki i Józefa Wodzickiego oraz kapucyna, ojca Tadeusza Krawczyńskiego. U dołu, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: 230. ROCZNICA INSUREKCJI / KOŚCIUSZKOWSKIEJ

Nazwa: 230. rocznica insurekcji kościuszkowskiej / 230th Anniversary of the Kościuszko Insurrection
Nominał: 100 złotych
Metal/stop: Au 900
Masa: 8 g
Średnica: 21,00 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof
Rant: gładki
Mennica: Mennica Polska
Nakład: do 1 200 sztuk
Data emisji: 14 maja 2024 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 2 900 złotych

Folder informacyjny i opis monety (English)
plan emisji

Projekt: Dominika Karpińska-Kopiec

Awers: U góry, na wyodrębnionej poziomą linia płaszczyźnie, wizerunek orła z godła Polski. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Z prawej strony orła nominał i skrót waluty: 100 ZŁ. Poniżej nazwa państwa i rok emisji: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2024. Pod poziomą linią fragment chorągwi 1. Regimentu Grenadierów Krakowskich z dewizą „ZYWIĄ Y BRONIĄ” oraz snopem zboża, czapką magierką, z wieńcem laurowym wokół i ze skrzyżowaną kosą i piką w tle

Rewers: Wzdłuż krawędzi u góry napis: 230. ROCZNICA INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ. Na tle stylizowanego sztandaru popiersie generała Tadeusza Kościuszki z Orderem Virtuti Militari oraz amerykańskim Orderem Cyncynata. Z prawej strony, nad ramieniem, znak autorki

Monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBP