0 euro – Duszniki-Zdrój

Aktualizacja: 2.05.2021

W najbliższym czasie do sprzedaży trafi walor pamiątkowy 0 euro souvenir: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Druki pamiątkowe, kolekcjonerskie, bardzo często określa się – w sklepach internetowych, aukcjach, katalogach, artykułach, itp. – mianem banknot. Należy wyraźnie zaznaczyć, że określenie banknot jest zarezerwowane dla znaków pieniężnych waluty. Innym określeniem jakie jest zamiennie stosowane, to produkt numizmatyczny, walor kolekcjonerski. Druki pamiątkowe nie są prawnymi środkami płatniczymi, nie posiadają żadnej siły nabywczej, a ich wartość jest tylko i wyłącznie kolekcjonerskaDodatkowe informacje.

Seria/nazwa: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
Nominał: 0 euro souvenir
Numer katalogowy | Motyw: 12/2021 i 13/2021 | PLAP-2021-1
Wzór: D
Rozmiar: 135 x 74 mm
Projektant: Roussana Alex Nowakowska
Cena sprzedaży: 20 złotych
Nakład: 5000 sztuk – 4000 sztuk w wersji zwykłej i 1000 sztuk w wersji anniversary
Emitent: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
Partnerzy Emisji: Banknoty Pamiątkowe Sp. z o.o.
Data emisji: 8 maja 2021 r.

Przewodnik po walorach pamiątkowych 0 euro souvenir
Przewodnik po wzorach walorów 0 euro souvenir
Przewodnik po seriach i numerach 0 euro souvenir

Na przedniej stronie wizerunek zabytkowego młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju. Młyn powstał nad rzeką Bystrzycą Dusznicką, prawdopodobnie w 1562 r. – z tego roku pochodzą pierwsze wzmianki o papierni w źródłach historycznych. Od 1968 r. mieści się tu Muzeum Papiernictwa. 20 września 2011 r. młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju, na mocy rozporządzenia Prezydenta RP, uzyskał status pomnika historii. Obecnie trwają starania o wpisanie zabytkowej papierni na listę UNESCO. W muzeum znajduje się jeden z rzadkich polskich banknotów, zachowany w doskonałym stanie, bilet skarbowy 1000 złotych polskich. Nie jest to jedyny banknot w zbiorach, miłośnicy numizmatyki spędzą tu niezapomniane chwile. Obok grafiki budynku stylizowany wizerunek św. Piotra, który widnieje na filigranie papierni (z pocz. XVII w.), wykorzystywanym jako znak wodny w papierze czerpanym własnej produkcji. Św. Piotr znajduje się również w herbie miasta

Tylna strona wspólna dla walorów 0 euro souvenir

Walory pamiątkowe nie są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: banknotypamiatkowe.pl