0 euro – Panorama Racławicka

W najbliższym czasie do sprzedaży trafi walor pamiątkowy 0 euro – Panorama Racławicka

Druki pamiątkowe, kolekcjonerskie, bardzo często określa się – w sklepach internetowych, aukcjach, katalogach, artykułach, itp. – mianem banknot. Należy wyraźnie zaznaczyć, że określenie banknot jest zarezerwowane dla znaków pieniężnych waluty. Innym określeniem jakie jest zamiennie stosowane, to produkt numizmatyczny, walor kolekcjonerski. Druki pamiątkowe nie są prawnymi środkami płatniczymi, nie posiadają żadnej siły nabywczej, a ich wartość jest tylko i wyłącznie kolekcjonerskaDodatkowe informacje.

Seria/nazwa: Panorama Racławicka
Nominał: 0 euro souvenir
Numer katalogowy | Motyw: 34/2021 i 35/2021 | PLAT-2021-1
Wzór: D
Wymiary: 135 x 74 mm
Projektant: Małgorzata Pławecka-Jasek
Cena sprzedaży: 20 złotych
Nakład: 5 000 sztuk, w tym: 4 000 sztuk w wersji zwykłej i 1 000 sztuk w wersji anniversary
Emitent: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Partnerzy Emisji: Banknoty Pamiątkowe Sp. z o.o. 
Data emisji: 2 października 2021 r.

Przewodnik po walorach pamiątkowych 0 euro souvenir
Przewodnik po wzorach walorów 0 euro souvenir
Przewodnik po seriach i numerach 0 euro souvenir

Z okazji udostępnienia zwiedzającym zmodernizowanej Panoramy Racławickiej, Muzeum Narodowe we Wrocławiu wyemituje walor pamiątkowy 0 euro.

W sierpniu 2020 r. rozpoczęła się modernizacja rotundy. Przearanżowana została przestrzeń holu wejściowego, wnętrze zostało w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowy charakter prezentacji (mapping) otrzymała mała rotunda, w której prezentowany będzie przebieg bitwy pod Racławicami. W ciągu naściennych ekranów wyświetlana będzie prezentacja multimedialna przybliżająca postać Tadeusza Kościuszki i innych bohaterów bitwy, a także historię powstawania słynnego obrazu. Podstawowy komentarz lektora będzie dostępny w 18 językach oraz, po raz pierwszy, w Polskim Języku Migowym. Nowością będzie także możliwość wyboru ścieżki tematycznej – malarskiej, lwowskiej, panoramicznej oraz specjalnej dla najmłodszych. Uroczyste otwarcie rotundy miało miejsce 27 lipca 2021 r.,

Cykloramiczny obraz „Bitwa pod Racławicami” został namalowany w latach 1893-1894 r. przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Olejny obraz przedstawia bitwę pod Racławicami (1794), pomiędzy wojskami polskimi pod dowództwem generała Tadeusza Kościuszki i rosyjskimi pod dowództwem generała Aleksandra Tormasowa. Bitwa ta była jednym z epizodów insurekcji kościuszkowskiej – powstania przeciwko Rosji (Cesarstwo Rosyjskie) i Prusom (Królestwo Prus). Powstanie zakończyło się klęską, po której nastąpił III rozbiór Polski (1795). Polska jako twór państwowy zniknęła z map świata na 123 lata, aż do 1918 r. kiedy ponownie odzyskała niepodległość, po zakończeniu I wojny światowej.

Panorama Racławicka – muzeum sztuki we Wrocławiu jest oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Muzeum zostało założone w 1893 r. we Lwowie, z okazji 100–lecia insurekcji kościuszkowskiej. Rada miasta Lwowa zamówiła u Jana Styki Panoramę Racławicką, która miała być główną atrakcją na otwarciu Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 roku. Dla ekspozycji monumentalnego obrazu (1500 × 11400 cm) została wybudowana specjalna rotunda. Dzięki połączeniu olejnego obrazu na żeglarskim płótnie z elementami dekoracyjnymi leżącymi u jego podnóża artyści zacierali granicę między widzem a dziełem i publiczność odczuwała wrażenie uczestnictwa w uwiecznionych wydarzeniach.

W 1944 r. uszkodzony obraz, w wyniku bombardowań miasta, został zabezpieczony przed dalszymi zniszczeniami i ukryty przed sowieckimi wojskami (Armia Czerwona) zbliżającymi się do miasta. Obraz ukryto we lwowskim klasztorze bernardynów. Po wojnie, dzięki staraniom władz PRL, obraz został przekazany przez ZSRR stronie polskiej i trafił w 1946 r. do Wrocławia. Obraz przez dwa lata spoczywał w magazynie dworcowym, później w magazynach różnych muzeów (do lat 60 XX w.). Ze względów politycznych eksponowano tylko wybrane sekcje obrazu. Przez cały okres lat 60. i 70. ubiegłego wieku, trwały dyskusje nad ostateczną lokalizacją ekspozycji. W 1980 r. (czerwiec) obraz wywieziono z Wrocławia do Zamku Królewskiego w Warszawie. Po wydarzeniach sierpnia 1980 obraz wrócił do Wrocławia i wznowiono budowę rotundy ekspozycyjnej. Budowa rotundy trwała, z przerwami, od 1961 do 1985 r. (projekt autorstwa Ewy Dziekońskiej i Marka Dziekońskiego, został wpisany do rejestru zabytków w 1991 r.). Obraz został też poddany gruntownej renowacji trwającej pięć lat.

Ostatecznie rotunda przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego została udostępnia publiczności 14 czerwca 1985 r. Wśród licznych gości zwiedzających Panoramę znaleźli się m.in.: papież Jan Paweł II, królowa Holandii Beatrix i Czesław Miłosz. Autor tego wpisu nieskromnie musi wspomnieć, że miał przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Na przedniej stronie fragment obrazu z Tadeuszem Kościuszką i kosynierami (poza kadrem)

Tylna strona wspólna dla walorów 0 euro souvenir.

Z insurekcją kościuszkowską związane jest także inne ważne wydarzenie. W celu finansowania powstania powstała pierwsza instytucja emisyjna w Polsce Dyrekcja Biletów Skarbowych. Wyemitowała ona pierwsze pieniądze papierowe – bilety skarbowe i bilety zdawkowe, uważane za pierwsze polskie banknoty. Jeden z cenniejszych banknotów oraz inne z tamtego okresu znajdują się w Muzeum Papiernictwa Dusznikach-Zdroju.

Obraz bitwy został także upamiętniony ciekawą monetą w kształcie rotundy, o średnicy 70 cm i masie 1 kg, zaprojektowaną przez Skarbnicę Narodową. Całość tworzy dziesięć srebrnych (Ag) monet próby 999/1000 o nominale 2 dolarów Niue każda, Wymiary pojedynczej monety – 70 x 92 mm. Na awersie monet wizerunek królowej Elżbiety II, nazwa państwa, rok emisji (2019). Poniżej angielski napis 1/10 z 20 dolarów. Na rewersach reprodukcja obrazu. Nakład w liczbie 300 sztuk.

Walory pamiątkowe nie są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Banknoty Pamiątkowe, Wikipedia, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Skarbica Narodowa