Rosja – moneta kolekcjonerska

24 stycznia 2022 r. Centralny Bank Federacji Rosyjskiej – Bank Rosji (Центральный банк Российской Федерации – Банк России) wyemituje monetę kolekcjonerską – 220. rocznica powstania Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej oraz 20. rocznica ustanowienia święta zawodowego – Dnia Pracownika Dyplomatycznego

rubel rosyjski – pоссийский рубль
Symbol, skrót waluty: ₽
Kod ISO 4217: RUB
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Seria/nazwa: 220-летие образования Министерства иностранных дел Российской Федерации и 20-летие учреждения профессионального праздника — Дня дипломатического работника
Nominał: 3 ruble rosyjskie
Meta/stop: Ag 925
Masa: 33,94 g
Masa kruszcu: 31,1 g – 1 oz – jedna uncja trojańska srebra
Średnica: 39 mm
Stempel/jakość: proof – stempel lustrzany. Matowanie laserowe
Rant: ząbkowany
Mennica: Mennica Petersburska
Nakład: 3 000 sztuk
Data emisji: 24 stycznia 2022 r.
plan emisji na 2022 r.

Awers: Nazwa państwa; Ozdobne diamenty; Herb Federacji Rosyjskiej; Oznaczenie metalu, próby, masy; Znak mennicy; Nazwa banku; Nominał i nazwa waluty; Rok emisji.

Rewers: Napis: МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ); Logo ministerstwa; Na pierwszym planie wizerunek budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej w Moskwie. W głębi wizerunek wschodniego skrzydła gmachu Sztabu Głównego w Petersburgu, siedziby poprzednika do 1917 r. – Ministerstwa Spraw Zagranicznych Imperium Rosyjskiego.

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Rosji