Polska – zestaw filatelistyczny 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

29 stycznia 2023 r. Poczta Polska wyemituje zestaw filatelistyczny z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

Emisja zestawu jest częścią obchodów Roku Mikołaja Kopernika. W skład zestawu wejdzie znaczek pocztowy, bloczek, całostka pocztowa* – koperta FDC* oraz okolicznościowy datownik. Koperta będzie pierwszą całostką od 2009 r.

Portret Mikołaja Kopernika, przedstawiony na walorach zestawu, pochodzi z obrazu namalowanego techniką olejną na blasze (nieznany autor, 44 x 53 cm, 1735 r.) i wzorowany jest na jego wizerunkach pochodzących z dzieł Mikołaja Reussnera i Jakuba Boissarda z lat 1578—1602. Obraz posiada wielką wartość artystyczną. Jest jedynym zachowanym wizerunkiem Mikołaja Kopernika znajdującym się we Fromborku, w którym tworzył swoje dzieła przez 31 lat. Miasto było również ostatnim miejscem zamieszkania astronoma przed śmiercią. Obraz można podziwiać w epitafium (na pierwszym filarze nawy północnej, naprzeciw ołtarza wczesnej mszy) w Bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku. Fromborski kościół został uwieczniony wraz z Kopernikiem na obrazie Jana Matejki Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem (1873 r.).

W środku arkusza znajdują się ówczesne symboliczne interpretacje Wszechświata, natomiast na skraju druku przedstawiono rysunki heliocentrycznego Układu Słonecznego z rękopisu Mikołaja Kopernika. Kompozycja obrazuje dyskurs Kopernika między ówczesną teorią widzenia Świata oraz jego zmaganie z odrzuceniem rewolucyjnej koncepcji, także po śmierci. Jest to metaforyczne przedstawienie obrazowania ówczesnych wyobrażeń i rzeczywistości w jakiej funkcjonował Mikołaj Kopernik oraz z jaką przyszło mu się zmagać.

Warto przypomnieć, że w 2022 roku Poczta Polska wyemitowała talar filatelistyczny „Kopernik” z wizerunkiem astronoma, stworzony w technologii NFT w ramach emisji pierwszego polskiego kryptoznaczka Polska w kosmosie. Kolekcja zostanie wprowadzona do sprzedaży w lutym 2023 r.

* koperta FDC (First Day Cover) – koperta Pierwszego Dnia Obiegu, wydawana w dniu ukazania się danej emisji
* całostka – kartka pocztowa, koperta, lub inny produkt pocztowy z nadrukowanym znakiem opłaty

Nazwa: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
Autor projektu: Poczta Polska
Liczba znaczków: 1
Wartość: 3,90 zł
Nakład: 128 000 szt.
Technika druku: offset
Druk: PWPW S.A.
Format znaczka: 45 x 45 mm, w tym koło o średnicy 40 mm
Papier: fluorescencyjny
Arkusz sprzedażny: 8 znaczków
Data wprowadzenia do obiegu/sprzedaży: 29 stycznia 2023 r.
Cena sprzedaży:
znaczek czysty: 3,90 złotych
znaczek skasowany: 2,88 złotych
bloczek czysty: 31,20 złotych
bloczek skasowany: 23,04 złotych
koperta FDC: 10.95
W lutym 2023 r. planowana jest kolejna emisja razem z Pocztą Watykańską oraz całostka, koperta z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej

Znaczek: Kwadratowy z okrągłym perforowaniem z wąsami – taki sposób perforacji umożliwia oderwanie środka i jest też jedną z technik dekorowania; Tło w kolorze złotym z fragmentem rycin astronomicznych z epoki/dzieł Kopernika; W centrum fragment obrazu z Mikołajem Kopernikiem; Z lewej strony, wzdłuż perforacji, napis okolicznościowy: 550. ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA. Z prawej strony skrót waluty i nominał: ZŁ / 3,90. Poniżej nazwa państwa: POLSKA; Pod nazwą państwa oznaczenie drukarni i rok: PWPW SA 2023

Blok: Tło w kolorze złotym z rycinami astronomicznymi z epoki/dzieł Kopernika; W centrum osiem znaczków w układzie pionowym, dwie kolumny i cztery rzędy; Na dole po lewej stronie, w pionie, napis: 550. ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA; Na górze po prawej stronie, w pionie, napis: Portret M. Kopernika z Epitafium we Fromborku, 1735 r. / FOT. B. i L. OKOŃSCY; Na dole z lewej strony kod kreskowy i kod QR

Koperta FDC: Tło w kolorze złotym; W prawym górnym rogu nadrukowany znak opłaty z okolicznościowym datownikiem; Z lewej strony wizerunek bazyliki z podpisem: Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny / i św. Andrzeja we Fromborku; U góry nad grafiką napisy: 550. ROCZNICA URODZIN / MIKOŁAJA KOPERNIKA / PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU FDC / POCZTA POLSKA S.A. / FOT. JANUSZ GERSZBERG

Datownik: Kształt okrągły. Napisy: ✹ 550. ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA ✹ 29.01.2023 FROMBORK; W centrum grafika z dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) otoczona gwiazdami

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Poczta Polska