Poczta Polska – Talary Filatelistyczne 2.0

Aktualizacja: 21 lipca 2023, 23 lipca 2023, 25 lipca 2023, 1 sierpnia 2023

18 października 2022 r. Polska Polska (PP) oficjalnie wystartowała z projektem pierwszego polskiego kryptoznaczka (KZ), W skład głównej kolekcji Polski Kryptoznaczek 1.0 – Polska w kosmosie, weszły tradycyjne znaczki pocztowe z ich cyfrowymi kopiami w postaci tokenów NFT oraz Talary Filatelistyczne 1.0.

Talary Filatelistyczne, będące tokenami NFT, przeznaczone są dla kryptokolekcjonerów skupionych wokół projektu polskiego KZ, Sposób ich dystrybucji i funkcjonalność nie jest ściśle określona. Mogą być sprzedawane, rozdawane jako nagrody w konkursach, bonusy za wkład w rozwój społeczności oraz zebraną kolekcję polskich krypoznaczków.

Kryptoznaczki i niektóre tokeny NFT (znaczek Kategorii 5 i talar August pierwszej kolekcji) uprawniają do otrzymania darmowych tokenów społecznościowych ZicoDAO, które docelowo dadzą kryptofilatelistom m.in. dostęp specjalnych ofert, wpływ na dalszy rozwój projektu i wiele innych ciekawych możliwości. Społeczność, na platformie Discord, jest otwarta dla wszystkich i można dołączyć korzystając z zaproszenia.

Aplikacja KZ jest w fazie rozwojowej i sukcesywnie rozszerzana o nowe funkcjonalności, które ułatwiają zarządzanie kolekcjami oraz łączą rozwiązania dostępne w platformach podmiotów trzecich. Dzięki temu możliwe jest np. importowanie do własnego kryptoklasera walorów innych wydawców. Niedługo zostanie zaimplementowana bramka płatności umożliwiająca opłacenie zakupu walutą za pomocą popularnego BLIKa, kart płatniczych czy przelewów bankowych. Kolejnym rozwiązaniem będzie giełda, pozwalająca na wymianę walorów wśród posiadaczy kryptoklaserów – dodatkowe informacje znajdują się w newsletterze z 12 lipca 2023 r.

W drugiej połowie 2023 r. planowane jest wydanie kilku okazjonalnych kryptoznaczków i tokenów NFT oraz kolekcji głównej Polski Krypoznaczek 2.0 – Sztuka XXI w. W skład nowej kolekcji głównej zostaną włączone również Talary Filatelistyczne 2.0. Pierwszym, z trzech talarów nowej serii, będzie talar Jadwiga Królowa Polski. Drugi talar (kolekcjonerski) zostanie poświęcony Annie Jagiellonce, trzeci (podarunkowy) Janowi III Sobieskiemu.

Talar filatelistyczny z wizerunkiem królowej Jadwigi Andegaweńskiej został wyemitowany w związku ze zbliżającą się 650. rocznicą jej urodzin (źródła podają rok 1373 lub 1374). Nakład planowany 1384 sztuk i wartość 138,40 zł nawiązują do roku koronacji. Ostateczny nakład zostanie ustalony po zakończeniu dystrybucji. W pierwszej turze talar zostanie rozdany za darmo wśród członków społeczności, którzy spełnili kryteria uprawniające do odbioru. Czas obioru upływa 31 lipca 2023 r. Po tej dacie pozostałe talary zostaną rozdystrybuowane w inny sposób, który zostanie podany w późniejszym czasie. Nie przewiduje się otwartej sprzedaży. Obecny projekt talara zostanie podmieniony na nowy w późniejszym czasie, na bardziej zbliżony do tego z animacji.

Wpis będzie aktualizowany na bieżąco

Seria: Talary Filatelistyczne 2.0
Nazwa: Jadwiga Królowa Polski
Rodzaj: filatelistyczny
Nakład: planowane 1 384 sztuk
Emitent: Poczta Polska S. A.
Projekt: Agnieszka Sancewicz, Roch Stefaniak
Strona techniczna: Dariusz Tyszka
Wartość: 138,40 złotych
Strona informacyjna: nft.poczta-polska.pl/collections/pptv2
Strona odbioru: nft.poczta-polska.pl/airdrops/hedwig
Sieć: Polygon
Standard tokena: ERC-1155
Adres kontraktu: 0x753b3B27b4D3ff63957297313469b84fCec98b3c
Data odbioru / emisji: 21 lipca 2023

Na przedniej stronie przedstawiono portret Jadwigi Andegaweńskiej, której wizerunek pochodzi z obrazu Jadwiga autorstwa Marcello Bacciarelliego, będącym jednym z dwudziestu trzech portretów serii Poczet królów Polskich. Aureola wokół głowy królowej Polski nawiązuje do jej kanonizacji w 1997 roku. Lilie w tle nawiązują do herbu dynastii Andegawenów. Na lewo od portretu znajdują się dwie tarcze herbowe, pochodzące ze współczesnej rekonstrukcji herbu Jadwigi Andegaweńskiej. Rekonstrukcja została oparta na odlewie pieczęci herbowej królowej Jadwigi. Tarcza z lewej strony nawiązuje do polsko-węgierskiej linii dynastii Andegawenów. Tarcza z orłem z koroną znajduje się również na pieczęci majestatycznej królowej Jadwigi. Wydłuż krawędzi u góry, na wydzielonym otoku, napis rozpoczynający i kończący się heraldycznymi różami (?): Jadwiga Królowa Polski. Napis wykonany fontem gotyckim nawiązującym do epoki. Pierwsza litera w słowie „Polski” 𝕻 jest poprawna, choć może przypominać dzisiejsze B, które w tym kroju przybiera postać 𝕭. Pozostała część otoku przedstawia łuk opleciony rośliną.

Tylna strona – w centrum logo kryptoznaczka Poczty Polskiej. Pozostała część jest powieleniem elementów z przedniej strony

Wpisy na blogu powiązane z tematem krypoznaczków i tokenów NFT Poczty Polskiej
Polska – pierwszy polski kryptoznaczek
Kryptoznaczek, czyli co?
Poczta Polska – Kryptopocztówka

Linki do źródeł zewnętrznych
Oficjalna strona Kryptoznaczka: https://nft.poczta-polska.pl/
Zaproszenie do społeczności na Discordzie: https://discord.com/invite/YWpAGBwhqa
Newsletter KZ: https://nft.poczta-polska.pl/collection#subscribe
Film edukacyjno-informacyjny o Polskim Kryptoznaczku: https://www.youtube.com
Oficjalny profil na Twitterze: https://twitter.com/filatelistyka
Oficjalny profil na Facebooku: https://www.facebook.com/FilatelistykaMojeHobby

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Poczta Polska, Kryptoznaczek (poczta-polska.pl)