Portugalia – moneta okolicznościowa

15 listopada 2023 r. Bank Portugalii (Banco de Portugal) wyemituje monetę okolicznościową Moneta dla pokoju

euroевро, ευρώ, euró, eiro, euras, ewro, еуро, evro
Symbol, skrót waluty: €
Kod ISO 4217: EUR
Podjednostka – 1/100: eurocent lub cent

Seria/nazwa: Uma Moeda pela Paz
Nominał: 2 euro
Metal/stop: bimetaliczny
Pierścień: CuNi25 – miedzionikiel
Krążek: CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5 – mosiądz niklowy, nikiel, mosiądz niklowy
Masa: 8,50 g
Średnica: 25,75 mm
Stempel/jakość:
stempel zwykły, jakość obiegowa
Brilliant Uncirculated – BU
stempel lustrzany – proof
Rant: ząbkowany z inskrypcjami
Mennica: Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) – Mennica Portugalska
Nakład: 515 000 sztuk:
jakość obiegowa: 500 000 sztuk
BU: 7 500 sztuk
proof: 7 500 sztuk
Data emisji: 15 listopada 2023 r.
Cena emisyjna/sprzedaży:
jakość obiegowa: wymiana po wartości nominalnej
BU: 10 euro
proof: 18 euro

plan emisji na 2023 r.

Projekt: José S. Teixeira – strona narodowa, Luc Luycx – strona wspólna

Strona narodowa (awers): Na zewnętrznym pierścieniu dwanaście unijnych gwiazd; W centrum krążka sfera armilarna, a wokół niej 16-ramienna gwiazda utworzona przez słowo „POKÓJ” zapisane w 16 językach urzędowych 20 krajów tworzących strefę euro, każde innym krojem fontu. U góry, wzdłuż granicy krążka, oznaczenie mennicy, autora, państwa i roku emisji: CASA DA MOEDA José S. Teixeira PORTUGAL 2023

Strona wspólna (europejska; rewers): Wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro.

Rant: Siedem zamków i pięć herbów w równych odstępach. Ta sama sekwencja występuje na stronach narodowych monet portugalskich.

Dowiedz się więcej o:
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro
zasadach pisowni nazw walut
napisach na rantach monet 2 euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.


Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Portugalii