Kirgistan – nowe banknoty obiegowe

15 lutego 2024 r. Narodowy Bank Republiki Kirgiskiej (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы) wprowadził do obiegu nowe banknoty obiegowe soma

som – сом 
Symbol, skrót waluty:
Kod ISO 4217: KGS
Podjednostka – 1/100: tyin

W maju 2023 r. Narodowy Bank Republiki Kirgiskiej rozpoczął emisję nowej, piątej serii banknotów obiegowych. Pierwszymi nominałami, które trafiły do obiegu było 200, 500 i 1 000 somów.

Nowa seria banknotów ma upamiętnić również 30. rocznicę wprowadzenia waluty narodowej Republiki Kirgiskiej. Z tej samej okazji zostały wyemitowane monety kolekcjonerskie. Ostatnim nominałem, który ma wejść do obiegu będzie 5 000 somów. Wszystkie nominały poprzednich serii zachowują swoją ważność i pozostają w obiegu. Nowa seria będzie wprowadzana stopniowo i według zapotrzebowania.

Temat nowej serii banknotów odzwierciedla dziedzictwo historyczne i kulturowe Kirgistanu i jest kontynuacją tematu poprzedniej serii. Zachowane zostały portrety przedstawicieli sztuki i kultury oraz zabytków. Dominujący kolor i wymiary banknotów również pozostały niezmienione.

Nowe banknoty Kirgistanu zawierają nowoczesne zabezpieczenia, zapewniające ochronę przed fałszowaniem:

1. Znak wodny: portret wielotonowy i elektrotyp nominału
2. Nić zabezpieczająca, okienkowa, z efektem dynamicznym – zmianą koloru i efektem ruchu. Zawiera nominał i logo banku w postaci rombu. Widoczna w całości pod światło
3. Recto-verso w postaci rombu (diamentu), nawiązującego do logo banku
4. Reliefowe portrety, napisy
5. Utajony obraz: wielokolorowy symbol waluty , który ujawnia się w zależności od kąta patrzenia
6. Farba zmienna optycznie, tylko na nominale 100 somów: dynamiczny efekt ruchu i zmiany koloru ze złotego na zielony podwójnych pierścieni
7. Opalizujący pasek (na tylnej stronie) w formie nominału banknotu i logo banku
8. Mikrodruki
9. Zabezpieczenie przed kopiowaniem – konstelacja Oriona, na przedniej i tylnej stronie, włókna świecące w świetle UV

Seria/nazwa: Piąta seria
Nominał: 20 somów
Wymiary: 120 x 58 mm
Orientacja: pozioma
Podłoże: papierowe
Dominujący kolor: czerwony
Druk: Crane Currency
Nakład: –
Data emisji: 10 maja 2023 r.
Data wprowadzenia do obiegu: 15 lutego 2024 r.

Przód: Motyw główny: portret Togoloka Moldo’a na tle górskiego krajobrazu. Pod portretem imię i nazwisko oraz lata życia: Тоголок Молдо 1860-1942; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem i mikrotekstem (4, 8): 20; Z lewej i prawej strony element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych w postaci łuków; Z lewej strony portretu element ozdobny; Po prawej stronie portretu nić zabezpieczająca (2); Pod portretem słowny nominał i nazwa waluty: ЖЫЙЫРМА СОМ; Na prawo od nici zabezpieczającej element recto-verso (3) i romb z utajonym obrazem (5); W prawym górnym rogu nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Poniżej napis: ТӨРАГА (PRZEWODNICZĄCY) i faksymile; W tle wzory geometryczne; Z lewej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z prawej pole znaku wodnego (1)

Tył: Motyw główny przedstawia karawanseraj Tash Rabat, jedną z najstarszych budowli Jedwabnego Szlaku w Kirgistanie; Wzdłuż krawędzi, z lewej strony, w pionie, nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Pod nią oraz na dole przy prawej krawędzi ozdobny ornament; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem: 20; W prawym górnym rogu mikroteksty (8); Pod prawym nominałem liczbowym nominał słowny i nazwa waluty: ЖЫЙЫРМА СОМ; W prawym górnym i lewym dolnym rogu seria i numer. Czarna, jednakowej wielkości fontu, dwie litery i siedem cyfr; Pośrodku pionowy pasek z ornamentem, na prawo opalizujący pasek (7); Po lewej stronie paska element recto-verso i romb z ornamentem i rokiem emisji: 2023; Z prawej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z lewej strony pole znaku wodnego (1); Tło ze wzorów geometrycznych

Seria/nazwa: Piąta seria
Nominał: 50 somów
Wymiary: 126 x 61 mm
Orientacja: pozioma
Podłoże: papierowe
Dominujący kolor: pomarańczowy
Druk: Crane Currency
Nakład: –
Data emisji: 10 maja 2023 r.
Data wprowadzenia do obiegu: 15 lutego 2024 r.

Przód: Motyw główny: portret Kurmanjana Datki na tle górskiego krajobrazu. Pod portretem imię i nazwisko oraz lata życia: Курманжан Датка 1811-1907; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem i mikrotekstem (4, 8): 50; Z lewej i prawej strony element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych w postaci małych kwadratów ułożonych w literę L; Z lewej strony portretu element ozdobny; Po prawej stronie portretu nić zabezpieczająca (2); Pod portretem słowny nominał i nazwa waluty: ЭЛҮҮ СОМ; Na prawo od nici zabezpieczającej element recto-verso (3) i romb z utajonym obrazem (5); W prawym górnym rogu nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Poniżej napis: ТӨРАГА (PRZEWODNICZĄCY) i faksymile; W tle wzory geometryczne; Z lewej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z prawej pole znaku wodnego (1)

Tył: Motyw główny przedstawia zespół architektoniczny w mieście Uzgen, jedną z najstarszych budowli Jedwabnego Szlaku w Kirgistanie; Wzdłuż krawędzi, z lewej strony, w pionie, nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Pod nią oraz na dole przy prawej krawędzi ozdobny ornament; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem: 50; W prawym górnym rogu mikroteksty (8); Pod prawym nominałem liczbowym nominał słowny i nazwa waluty: ЭЛҮҮ СОМ; W prawym górnym i lewym dolnym rogu seria i numer. Czarna, jednakowej wielkości fontu, dwie litery i siedem cyfr; Pośrodku pionowy pasek z ornamentem, na prawo opalizujący pasek (7); Po lewej stronie paska element recto-verso i romb z ornamentem i rokiem emisji: 2023; Z prawej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z lewej strony pole znaku wodnego (1); Tło ze wzorów geometrycznych

Seria/nazwa: Piąta seria
Nominał: 100 somów
Wymiary: 132 x 63 mm
Orientacja: pozioma
Podłoże: papierowe
Dominujący kolor: niebieski
Druk: Crane Currency
Nakład: –
Data emisji: 10 maja 2023 r.
Data wprowadzenia do obiegu: 15 lutego 2024 r.

Przód: Motyw główny: portret Toktoguła Satyłganowa na tle górskiego krajobrazu. Pod portretem imię i nazwisko oraz lata życia: Токтогул Сатылганов 1864-1933; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem i mikrotekstem (4, 8): 100; Z lewej i prawej strony element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych w postaci fal; Z lewej strony portretu element ozdobny wykonany farbą zmienną optycznie (6); Po prawej stronie portretu nić zabezpieczająca (2); Pod portretem słowny nominał i nazwa waluty: ЖҮЗ СОМ; Na prawo od nici zabezpieczającej element recto-verso (3) i romb z utajonym obrazem (5); W prawym górnym rogu nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Poniżej napis: ТӨРАГА (PRZEWODNICZĄCY) i faksymile; W tle wzory geometryczne; Z lewej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z prawej pole znaku wodnego (1)

Tył: Motyw główny przedstawia zaporę Toktogul; Wzdłuż krawędzi, z lewej strony, w pionie, nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Pod nią oraz na dole przy prawej krawędzi ozdobny ornament; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem: 100; W prawym górnym rogu mikroteksty (8); Pod prawym nominałem liczbowym nominał słowny i nazwa waluty: ЖҮЗ СОМ; W prawym górnym i lewym dolnym rogu seria i numer. Czarna, jednakowej wielkości fontu, dwie litery i siedem cyfr; Pośrodku pionowy pasek z ornamentem, na prawo opalizujący pasek (7); Po lewej stronie paska element recto-verso i romb z ornamentem i rokiem emisji: 2023; Z prawej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z lewej strony pole znaku wodnego (1); Tło ze wzorów geometrycznych


Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBKR