Zimbabwe – reforma walutowa

5 kwietnia 2024 r. Bank Rezerw Zimbabwe (Reserve Bank of Zimbabwe; RBZ) rozpoczął reformę walutową

złoto Zimbabwe – Zimbabwe Gold
Symbol, skrót waluty: ZiG
Kod ISO 4217: ?
Podjednostka – 1/100: –

Dowiedz się więcej o:
skrótach, symbolach walut 
kodzie ISO

Nowa waluta oparta będzie na zasobach naturalnych kraju, zwłaszcza na jego zasobach złota. Pomysł ten budzi entuzjazm ze względu na ogromne zasoby tego cennego kruszcu w kopalniach złota w Zimbabwe. Dodatkowo, złoto jest powszechnie uznawane jako stabilna rezerwa wartości, co daje nadzieję na odbudowę zaufania do waluty. Złoto Zimbabwe (ZiG) będzie oparte na parytecie złota i technologii blockchain, co jest inspirowane nazwą i rozwiązaniami cyfrowego tokena Banku Rezerw Zimbabwe – Gold Backed Digital Token (GBDT*; Konta miały nazwę ZiG i pierwotnie zostały wprowadzone 5 października 2023 roku). Kurs wymiany ZWL na ZiG został ustalony 5 kwietnia 2024 r. na podstawie aktualnej wartości złota i będzie regularnie aktualizowany. Banknoty i monety będą w pełni pokryte ilością i wartością złota oraz walut obcych trzymanych jako rezerwy. Głównym celem reformy walutowej jest walka z inflacją i stabilizacja gospodarki zarówno Zimbabwe, jak i w regionie.

Pierwszym etapem reformy walutowej była konwersja dolara Zimbabwe (ZWL), w sektorze bankowym i dostawców systemów płatniczych (PSP), na złoto Zimbabwe (ZiG) (5 kwietnia 2024 r.). W pozostałych sektorach gospodarki konwersja potrwa do 12 kwietnia 2024 r. Od 5 kwietnia 2024 r., podmiotom dokonującym transakcji przysługuje okres przejściowy wynoszący do 21 dni na konwersję banknotów i monet ZWL na ZiG. według kursu: 1 ZiG = 2498,7242 ZWL (1 USD = 13.5686 ZiG). Fizyczne monety i banknoty nowej waluty wejdą do obiegu w dniu 30 kwietnia 2024 r. Według banku centralnego, nowa waluta oficjalnie zostanie wprowadzona 8 kwietnia 2024 r.

Do obiegu zostanie wprowadzone osiem nominałów banknotów: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ZiG oraz dwóch nominałów monet: 0,25 i 0,5 ZiG (ćwierć ZiG – Quarter ZiG i pół ZiG – Half ZiG). Wizerunek i specyfikacja nowych monet nie została opublikowana. W obiegu pozostaną monety dolara amerykańskiego (USD). Nie wiadomo jaki będzie okres przejściowy dla znaków pieniężnych będących obecnie w obiegu.

Nowe banknoty, drukowane na papierze, nawiązują stylistycznie do banknotów dolara Zimbabwe znajdujących się aktualnie w obiegu oraz posiadają takie same wymiary – 155 x 65 mm.

Na przedniej stronie znajdzie się wizerunek Chiremba Balancing Rocks (balansujące skały; nazywane także Matka i Dziecko) w Parku Narodowym Matopos, które są też częścią logo banku centralnego; Nazwa i nominał; Nazwa banku centralnego; Faksymile, imię i nazwisko gubernatora RBZ; Nota prawna; Miasto i rok „Harare 2024″, Kod QR z zakodowana nazwą banku, nazwą waluty i nominałem oraz miastem i rokiem

Na tylnej stronie grafika przedstawiająca nalewanie płynnego złota do oraz stos sztabek; Nazwa waluty i nominał, Nazwa banku centralnego, nominał słowny i nazwa waluty; nominał cyfrowy; Mikroteksty

Wizerunki i zabezpieczenia nominałów 1, 2, 5 i 10 ZiG

1 ZiG – kolor niebieski
2 ZiG – kolor zielony
5 ZiG – kolor czerwony
10 ZiG – kolor ciemnoniebieski

1 – utajony obraz w postaci nazwy waluty „ZiG
2 – oznaczenie dla osób niedowidzących i niewidomych
3 – element recto-verso w postaci Ptaka Zimbabwe
4- pasek zabezpieczający, okienkowy, ze zmianą koloru, akronimem banku „RBZ” i nazwą waluty „ZiG”
5 – seria i numer
6 – znak wodny – Ptak Zimbabwe

Wizerunki i zabezpieczenia nominałów 20, 50, 100 i 200 ZiG

20 ZiG – kolor brzoskwiniowy
50 ZiG – kolor pomarańczowy
100 ZiG – kolor oliwkowo-zielony
200 ZiG – kolor fioletowy

1 – utajony obraz w postaci nazwy waluty „ZiG
2 – druk wklęsły
3 – oznaczenie dla osób niedowidzących i niewidomych
4 – element recto-verso w postaci Ptaka Zimbabwe
5- pasek zabezpieczający, okienkowy, ze zmianą koloru, akronimem banku „RBZ” i nazwą waluty „ZiG”
6 – seria i numer
7 – element zmienny optycznie w postaci Ptaka Zimbabwe
8 – znak wodny – Ptak Zimbabwe


* Gold Backed Digital Token to rodzaj cyfrowej waluty, która jest wspierana przez fizyczne zasoby złota. W skrócie, jest to cyfrowy token, którego wartość jest zabezpieczona przez złoto przechowywane w skarbcach lub inne formy fizycznej reprezentacji złota.

Istnieją różne implementacje Gold Backed Digital Token, ale ogólnie rzecz biorąc, każdy token reprezentuje określoną ilość złota. Na przykład, jeden token może odpowiadać jednej uncji złota lub innej ustalonej wartości.

Główne zalety Gold Backed Digital Token obejmują:

  1. Stabilność wartości: Ponieważ token jest wspierany przez złoto, jego wartość jest zabezpieczona przez wartość złota, co może zapewnić stabilność w porównaniu do tradycyjnych walut, które są podatne na inflację i wahania rynkowe.
  2. Bezpieczeństwo: Posiadanie zabezpieczenia w postaci fizycznego złota może zapewnić pewną formę bezpieczeństwa finansowego dla posiadaczy tokenów.
  3. Globalny dostęp: Cyfrowe tokeny mogą być łatwo przechowywane i przesyłane za pomocą technologii blockchain, co umożliwia globalny dostęp do tej formy zabezpieczenia.

Gold Backed Digital Token są często wykorzystywane w celu dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych oraz jako forma oszczędzania lub inwestowania w złoto dla osób poszukujących alternatywnych sposobów przechowywania wartości. Jednakże, jak każda inwestycja, również Gold Backed Digital Token niosą ze sobą pewne ryzyko, które należy uwzględnić przed ich zakupem czy inwestycją.


Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Reserve Bank of Zimbabwe, Wikipedia, 2024 Monetary Policy Statement (rbz.co.zw)