Zimbabwe – nowy nominał banknotu obiegowego

6 kwietnia 2022 r. Bank Rezerw Zimbabwe (Reserve Bank of Zimbabwe; RBZ) zapowiedział wprowadzenie do obiegu nowego nominału 100 dolarów Zimbabwe. Informacja o planie emisji została opublikowana w Nadzwyczajnym Dzienniku Urzędowym Zimbabwe w dniu 5 kwietnia 2022 r. 8 kwietnia 2022 r. opublikowano wizerunek banknotu na stronie banku centralnego. Na dzień dzisiejszy nie podano informacji o dacie wprowadzenia banknotu do obiegu.

Przy zapowiedzi emisji banknotu o nominale 50 dolarów Zimbabwe w styczniu 2021 r., RBZ zdementował pogłoski o planach emisji nominałów 100 i 200 dolarów Zimbabwe.

Emisja 100 dolarów Zimbabwe spowodowana jest inflacją, i ma też na celu ograniczyć niedobór niskich nominałów poprawiając wygodę dokonywanych transakcji gotówkowych

dolar Zimbabwe – Zimbabwean dollar
Symbol, skrót waluty: Z$, $
Kod ISO 4217: ZWL
Podjednostka – 1/100: cent

Dowiedz się więcej o:
skrótach, symbolach walut 
kodzie ISO

W 2000 r. władze Zimbabwe odebrały siłą majątki ziemskie białej ludności i przekazały je w zarządzanie czarnoskórej ludności. Brak umiejętności agrarnych i doświadczenia w prowadzeniu gospodarstw rolnych przez nowych właścicieli doprowadził do załamania tej części gospodarki – głównie eksportu płodów rolnych. Z tego powodu (między innymi) w kraju zaczęła się hiperinflacja.

Dlatego opis waluty Zimbabwe jest dość skomplikowany. Dolar Zimbabwe był prawnym środkiem płatniczym od 1980 do 2009 roku (formalnie do 2015). Waluta Zimbabwe była trzykrotnie denominowana (2006, 2008, 2009). Oprócz dolara Zimbabwe w obiegu występowały czeki na okazicielaBearer Cheque (emisje 2003-2008), czeki przeznaczone dla zagranicznych turystówZimbabwe Dollar Travellers Cheque (emisja 2003) oraz czeki awaryjnej emisjiSpecial Agro-Cheque (emisja 2008), będące odpowiedzią na niedobór banknotów waluty.

W 2009 roku wprowadzono oficjalnie do obiegu dolara amerykańskiego. Ze względu na dalej trwającą hiperinflację, na rynku zaczęło ponownie brakować banknotów dolara amerykańskiego. Należy wspomnieć, że oprócz dolara amerykańskiego, w obiegu obecne były również inne waluty zagraniczne (do 2016 roku).

W okresie od 15 czerwca do 30 września 2015 roku Zimbabwe przeprowadziło operację wycofania z obiegu wszystkich środków płatniczych, które po tym dniu przestały być legalnym środkiem płatniczym. W 2016 r. wprowadzono do obiegu bony dolarowe, w odpowiedzi na niedobór banknotów dolara amerykańskiego. Obok nominału i nazwy waluty był dopisek Bond Note. Dotyczyło to dwóch nominałów: 2 i 5 dolarów Zimbabwe.

W 2019 r. ogłoszono zakaz obrotu walutami zagranicznymi i wprowadzono na powrót do obiegu dolara Zimbabwe. Emisje te pozbawione są dopisku Bond Note. Mimo to, dolar amerykański został ponownie wprowadzony do obiegu (marzec 2019), ze względu na niedobór gotówki na rynku.

Nominał: 100 dolarów Zimbabwe
Podłoże: papierowe (hybrydowe?)
Dominujący kolor: brązy
Wymiary: 155 x 66 mm – jednakowe dla wszystkich nominałów
Druk: De La Rue?
Data emisji: 5 kwietnia 2022 r.
Data wprowadzenia do obiegu: ?

Przelicznik szacunkowy:
100 dolarów Zimbabwe = ok. 1,32 złotego na dzień 9 kwietnia 2022 r.
1 ZWL = 0,0132 PLN
1 PLN = 75,57 ZWL

Przednia strona: Liczbowy nominał powtórzony dwukrotnie; Nazwa banku; Pasek okienkowej holograficznej folii zabezpieczającej z efektem optycznym – zmiana koloru na zielony lub czerwony w zależności od kąta patrzenia. Na pasku figury geometryczne, nominał „100” i akronim banku „RBZ”; Znak wody – Ptak Zimbabwe i akronim „RBZ”; Element recto-verso – wizerunek Ptaka Zimbabwe; Zabezpieczenie – EURion; Nota prawna: I PROMISE TO PAY THE BEARER ON DEMAND / ONE HUNDRED DOLLARS (Obiecuję zapłacić okazicielowi na żądanie sto dolarów) / FOR THE RESERVE BANK OF ZIMBABWE (za Bank Rezerw Zimbabwe) / podpis / GOVERNOR (gubernator). Poniżej, przy krawędzi zadruku, miejsce i rok „HARARE 2020″ (stolica Zimbabwe, 2020); Po obu bokach dolnej części banknotu oznaczenie dla niedowidzących i niewidomych – siedem wypukłych poziomych kresek; Wizerunek Chiremba Balancing Rocks (balansujące skały; nazywane także Matka i Dziecko) w Parku Narodowym Matopos, które są też częścią logo Banku Rezerw; Mikroteksty z nominałem i nazwą banku; Przy lewym znaczniku identyfikującym pole z ozdobnym wzorem i utajonym obrazem. W zależności od kąta patrzenia pojawia się liczba „100”.

Tylna strona: Element recto-verso; Zabezpieczenie – EURion; Nazwa banku; Seria i numer powtórzona dwukrotnie, w kolorze czarnym i czerwonym oraz tym samym rozmiarze fontu; Liczbowy nominał powtórzony dwukrotnie. Po lewej dodatkowy słowny nominał i nazwa waluty; Na pierwszym planie drzewo baobab oraz obiekt z listy światowego dziedzictwa UNESCOWielkie Zimbabwe; Po prawej stronie opalizująca taśma z nominałem; Po lewej znak wodny; Mikroteksty.

Pozostałe nominały będące w obiegu: 2, 5, 10, 20, 50 dolarów Zimbabwe (od 2019 r.)

Źródło: Reserve Bank of Zimbabwe, banknote.ws