Niemcy – moneta kolekcjonerska

20 czerwca 2022 r. Federalne Ministerstwo Finansów (Bundesministerium der Finanzen) wyemituje monetę kolekcjonerską nowej serii Powrót dzikich zwierząt – Foka szara

euroевро, ευρώ, euró, eiro, euras, ewro, еуро, evro
Symbol, skrót waluty: €
Kod ISO 4217: EUR
Podjednostka – 1/100: eurocent lub cent

Szarytka morska, foka szara (Halichoerus grypus) – gatunek drapieżnego ssaka morskiego z rodziny fokowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju szarytka (Halichoerus). Szarytka morska wiedzie wodno-lądowy tryb życia i jest gatunkiem typowym dla strefy przybrzeżnej. Zamieszkuje zachodnie i wschodnie części północnego Atlantyku oraz wody Morza Bałtyckiego. Szarytka jest jednym z trzech gatunków ssaków z rodziny fokowatych zamieszkujących Morze Bałtyckie. Istniejące w przeszłości kolonie szarytek zasiedlających zasiedlających południowy pas wybrzeża Bałtyku od Niemiec po Litwę przestały istnieć. Dzięki wysiłkowi na rzecz ochrony zwierząt i przyrody foka ponownie zasiedla swoje południowe siedliska.

W Polsce prowadzone są prace badawcze mające na celu hodowlę i restytucję foki szarej do Zatoki Gdańskiej. Zajmuje się tym Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Działania Stacji mają wymiar międzynarodowy.

Seria/nazwa: Rückkehr der Wildtiere – Kegelrobbe
Nominał: 20 euro
Metal/stop: Au 999,9
Masa: 3,89 g
Średnica: 17,50 mm
Stempel/jakość: Stempelglanz – Brilliant Uncirculated (BU)
Rant: ząbkowany
Mennica: Berlin (A), München (D), Stuttgart (F), Karlsruhe (G), Hamburg (J)
Nakład: maksymalnie 165 000 sztuk
Data emisji: 20 czerwca 2022 r.
Data sprzedaży: 4.04 – 16.05.2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: na dzień 25.04.2022 r – 249,83 euro
cena sprzedaży aktualizowana na bieżąca, ze względu na nieprzewidywalne ceny złota

monety serii opisane na blogu
pierwsza moneta nowej serii

Awers: Nazwa państwa; 12 gwiazd unijnych rozdzielonych nominałem i nazwą waluty; Rok emisji; Orzeł federalny; Znak mennicy: J

Rewers: Napis: KEGEL/ROBBE; Wizerunek foki szarej w wodzie; Inicjały autora: OS – Olaf Stoy

Dowiedz się więcej o:
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety kolekcjonerskie euro są prawnymi środkami płatniczymi tylko i wyłącznie w kraju emitenta – w tym przypadku Niemczech

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Münze Deutschland, Federalne Ministerstwo Finansów, Deutsche Post