Rumunia – moneta kolekcjonerska

16 maja 2022 r. Narodowy Bank Rumunii (Banca Națională a României; BNR) wyemituje monetę kolekcjonerską z okazji 350. rocznicy urodzin Iona Neculce

lej rumuński – leu românesc
Symbol, skrót waluty: L
Kod ISO 4217: RON
Podjednostka – 1/100: ban

Ion Neculce (1672-1745), mołdawski kronikarz; dowódca wojsk mołdawskich w powstaniu antytureckim z 1710 i 1711 roku. Ion Neculce pochodził z wpływowej rodziny bojarskiej o greckich korzeniach. Urodził się w małej miejscowości Prigorenii Mici, przemianowanej później na jego cześć na Ion Neculce. Ojciec Iona – Enache Neculce był skarbnikiem hospodara mołdawskiego Bazylego Lupu. O matce Iona Neculce nie zachowało się do naszych czasów wiele informacji. Od 1693 roku Ion Neculce piastował różne urzędy na mołdawskim dworze książęcym. Za panowania Dymitra Kantemira, w latach 1710-1711, został dowódcą wojsk mołdawskich i najbliższym doradcą księcia. Po porażce rosyjsko-mołdawskich wojsk w bitwie stoczonej z Turkami pod Stănileşti musiał emigrować z kraju. Przebywał w Rosji i Polsce, w 1720 roku powrócił do rodzimej Mołdawii.

Ion Neculce w swojej kronice Latopis Mołdawii od Dabiji Vody do panowania Jana Mavrocordata (mołd., rum. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija Vodă până la domnia lui Ioan Mavrocordat) opisuje wydarzenia, które miały miejsce w Mołdawii od 1661 roku (czyli od momentu, w którym kończy się kronika Mirona Kostyna) aż do drugiego panowania Konstantyna Mavrocordata (1743). Najobszerniejszą część kroniki tworzy opis krótkich, ale „rewolucyjnych” rządów księcia (hospodar) Dymitra Kantemira, który walczył o niepodległość Mołdawii. Szczególną wartość literacką mają portrety mołdawskiego księcia i cara Rosji Piotra I Wielkiego, a także opisy atmosfery panującej przy ich spotkaniach oraz bitew stoczonych z Turkami. Kronika została napisana w „żywym języku” za pomocą „barwnego słownictwa” i jest bardzo dokładna pod względem faktograficznym

Seria/nazwa: 350 de ani de la nașterea lui Ion Neculce
Nominał: 10 lei rumuńskich
Metal/stop: Ag 999
Masa: 31,103 g – 1 oz – jedna uncja trojańska srebra
Średnica: 37 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof
Rant: ząbkowany (frezowany)
Mennica: Monetăria Statului – Mennica Państwowa
Nakład: 5 000 sztuk
Data emisji: 16 maja 2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 470 lei rumuńskich – ok. 442,95 złotych na dzień 11.05.2022 r.

Awers: Nazwa państwa; Herb Rumunii; Nominał i nazwa waluty; Rok emisji; Częściowy wizerunek monastyru Putna i portret księcia Ștefan cel Mare (Stefan III Wielki). W tle tekst z dzieła Ion Neculce „O samă de cuvinte”.

Rewers: Napis okolicznościowy: 350 DE ANI DE LA NASTERE oraz ION NECULCE; Ręka trzymająca pióro; Fragment oryginalnego tekstu dzieła „O samă de cuvinte”.

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: BNR