Ukraina – medal pamiątkowy

9 sierpnia 2022 r. Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України, NBU) wyemituje medal pamiątkowy poświęcony Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy

hrywna – гривня
Symbol, skrót waluty: ₴
Kod ISO 4217: UAH
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Medal upamiętnia 30, rocznicę powstania Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Formacja powstała 25 marca 1992 r. z ukraińskich struktur radzieckiego KGB. Do zadań SBU należy m.in. kontrwywiad, ochrona informacji niejawnych, kontrola proliferacji materiałów przydatnych do produkcji broni masowego rażenia, walka z przestępczością gospodarczą, przestępczością komputerową. Podlega Prezydentowi Ukrainy i jest kontrolowana przez Radę Najwyższą Ukrainy

Seria/nazwa: Служба безпеки України
Metal/stop: CuNi15Zn21 (nowe srebro)
Masa: 16,54 g
Średnica: 35 mm
Stempel/jakość: спеціальний анциркулейтед – specjalna nieobiegowa – SU
Rant: gładki
Mennica: Банкнотно-монетний двір Національного банку – Mennica NBU
Nakład: 25 000 sztuk
Data emisji: 9 sierpnia 2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 49 hrywien – ok. 6,11 złotych na dzień 9.08.2022 r.
Zapowiedź kolejnych monet została opublikowana na stronie NBU. Ze względu na trwającą wojnę, plany te mogę ulec dalszym zmianom

Autorzy: Святослав Іваненко (Światosław Iwanenko), Максим Суржиков (Maksym Surżykow) – pomysłodawca

Awers: Nazwa państwa: УКРАЇНА; Mały herb Ukrainy; Pośrodku godło Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, po obu stronach funkcjonariusze formacji w rynsztunku bojowym; Pod godłem rok emisji: 2022; Wzdłuż dolnej krawędzi napis: 30 РОКІВ СЛУЖБІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (30 LAT SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA UKRAINY); Na początku napisu, po lewej stronie, znak krzyża, na końcu, po prawej, znak mennicy

Rewers: Wzdłuż krawędzi napisy rozdzielone dwoma krzyżami: СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA UKRAINY na górze) i ДБАЄМО ПРО ВАШУ БЕЗПЕКУ! (DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO! na dole); W centralnej części wizerunek siedziby SBU

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBU