Czechy – nowy banknot okolicznościowy

23 września 2022 r. Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka; ČNB) poinformował o zmianach w planie emisji na lata 2021-2025 oraz planowanych zmianach w sposobie sprzedaży walorów kolekcjonerskich

korona czeska – koruna česká
Symbol, skrót waluty: Kč – korona; h – halerz
Kod ISO 4217: CZK
Podjednostka – 1/100: halerz

Plan emisji banknotów i monet Czeskiego Banku Narodowego na lata 2021-2025 zostanie rozszerzony o banknot okolicznościowy o nominale 1 000 koron czeskich „Výročí ČNB a české měny”. Projekt nowego papierowego banknotu zostanie opublikowany w późniejszym czasie.

Trzydzieści lat po ustanowieniu niepodległej Republiki Czeskiej ČNB wyemituje banknot o nominale 1 000 koron czeskich wersji 2008 z nadrukiem rocznicowym na przedniej stronie upamiętniającym powstanie czeskiej waluty i banku centralnego. Nadruk będzie składał się z logo rocznicowego ČNB oraz motywu znaczka/stempla banknotowego z 1993 r. stosowanego na nominale 1 000 koron czechosłowackich, odnosząc się do czesko-słowackiej separacji walut i stemplowania czechosłowackich banknotów.

Banknot okolicznościowy zostanie wyprodukowany w limitowanym nakładzie 200 000 sztuk. Banknot będzie można wymienić po wartości nominalnej od 8 lutego 2023 r. wyłącznie w kasach ČNB do wyczerpania zapasów.

Planowany banknot okolicznościowy będzie drugim banknotem obiegowym z nadrukiem rocznicowym, który zostanie wyemitowany przez ČNB. W 2019 r. wyemitowano banknot o nominale 100 koron czeskich z nadrukiem upamiętniającym 100. rocznicę wprowadzenia korony czechosłowackiej

Banknot 100 koron czeskich 2018 z okolicznościowym nadrukiem, emisja 2019. Fot: Wikipedia

Banknoty okolicznościowe są prawnym środkiem płatniczym o wartości nominalnej


ČNB poinformował również o zauważonym problemie w dystrybucji walorów kolekcjonerskich.

Bank centralny Czech nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży swoich monet i banknotów kolekcjonerskich. Uprawnieni sprzedawcy składają w ČNB zamówienia na walory. Jeżeli sumaryczna liczba zamówionych sztuk przekracza przewidziany nakład, bank dokonuje proporcjonalnej (procentowej) redukcji wszystkich zamówień.

Sprzedawcy, przed otrzymaniem potwierdzenia z przydzieloną ilością walorów przez ČNB, wystawiają przedmioty do sprzedaży nie mając gwarantowanego pokrycia. Obawiając się redukcji, a także chcąc uniknąć anulowania złożonych i opłaconych zamówień, składają zapotrzebowanie przekraczające kilkukrotnie przewidziany nakład. Niektórzy z nich przekraczają także swoje zdolności finansowe niezbędne do pokrycia zamówienia. Zjawisko jest wynikiem zwieszającego się popytu na czeskie walory kolekcjonerskie zarówno w kraju jak i zagranicą,

Bank, w wydanym oświadczeniu, nie wykluczył zmiany sposobu sprzedaży. Być może, za przykładem innych emitentów, zdecyduje się na bezpośrednią sprzedaż krajowym klientom indywidualnym, może także zagranicznym. Obecnie obcokrajowiec chcąc kupić czeskie monety i banknoty musi skorzystać ze znajomości lub autoryzowanych sklepów, sprzedających walory z narzuconą marżą. Najczęściej zmuszony jest skorzysta z ofert na rynku wtórnym, po spekulacyjnych cenach znacznie przekraczających cenę emisyjną i sklepową.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: ČNB, Oświadczenie ČNB