Węgry – nowa seria monet kolekcjonerskich

3 października 2022 r. Narodowy Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank; MNB) wyemituje monety kolekcjonerskie nowej serii Komitaty i siedziby komitatów – Bács-Kiskun, Kecskemét

forint – magyar forint
Symbol, skrót waluty: Ft
Kod ISO 4217: HUF
Podjednostka – 1/100: filler

Pierwsza moneta serii poświęcona z0stała komitatowi Bács-Kiskun oraz siedzibie władz, miastu Kecskemét. Polskim odpowiednikiem komitatu jest województwo. Moneta została wydana z okazji 125. rocznicy inauguracji ratusza w Kecskemét.

Będą to pierwsze monety Mennicy Węgierskiej o średnicy 42 mm i frezowanym rancie z inskrypcjami. Przyszłe monety serii będą opatrzone opisami zgodnymi z nowym nazewnictwem administracyjnym, które wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Seria/nazwa: Hazai megyék és megyeszékhelyek – Bács-Kiskun megye, Kecskemét
Nominał: 3 000 forintów
Metal/stop: stop miedzi i cynku – Cu90Zn10
Masa: 29,50 g
Średnica: 42 mm
Stempel/jakość: zmatowiona
Rant: frezowany z inskrypcjami
Mennica: Magyar Pénzverő Zrt. – Mennica Węgierska
Nakład: 10 000 sztuk
Data emisji: 3 października 2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 3 000 forintów – ok. 34,52 złotych na dzień 30.09.2022 r.
monety serii opisane ba blogu
Plan emisji na 2022 r.

Awers zaprojektował Ereszthury Gábor*, rewers Vékony Fanni*
* w języku węgierskim nazwisko jest podawane jako pierwsze, imię jako drugie

Awers: Na górze wzdłuż krawędzi nazwa państwa, nominał i nazwa waluty: MAGYARORSZÁG ● 3000 FORINT; Po lewej stronie rok emisji i znak mennicy: 2022 / BP. (z kropką na końcu); Na dole po prawej stronie znak autora.

Widok z placu Kossuth na budynek ratusza w Kecskemét, zbudowanego w latach 1893-1897 w oparciu o projekty Ödöna Lechnera i Gyula Pártosa, tytuł ich zgłoszonego planu jest również mottem miasta: „Sem magasság, sem mélység nem rettent” (Ani wysokość, ani głębokość nie są przerażające). Nad ratuszem nazwa miasta: KECSKEMÉT

Rewers: Kompozycja przestawia portrety, w wydzielonych okręgach, słynnych mieszkańców komitatu z faksymile podpisu. Są to, zgodnie z ruchem wskazówek zegara: Sándor Petőfi, József Katona, Ferenc Móra i Zoltán Kodály. Portrety połączone konturem granic komitatu Bács-Kiskun, w której kropka oznacza położenie geograficzne miasta Kecskemét; Na dole, po prawej stronie portretu, znak autora

Rant: MAGYARORSZÁG MEGYÉI – MEGYESZÉKHELYEI
powtórzone dwukrotnie KOMITATY WĘGIER – SIEDZIBY KOMITATÓW

Seria/nazwa: Hazai megyék és megyeszékhelyek – Bács-Kiskun megye, Kecskemét
Nominał: 15 000 forintów
Metal/stop: Ag 925
Masa: 40 g
Średnica: 42 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof
Rant: frezowany z inskrypcjami
Mennica: Magyar Pénzverő Zrt. – Mennica Węgierska
Nakład: 7 000 sztuk
Data emisji: 3 października 2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 15 000 forintów – ok. 172,62 złotych na dzień 30.09.2022 r.
monety serii opisane ba blogu
Plan emisji na 2022 r.

Projekt awersu: Ereszthury Gábor*, projekt rewersu: Vékony Fanni*
* w języku węgierskim nazwisko jest podawane jako pierwsze, imię jako drugie

Awers: Na górze wzdłuż krawędzi nazwa państwa, nominał i nazwa waluty: MAGYARORSZÁG ● 15000 FORINT; Po lewej stronie rok emisji i znak mennicy: 2022 / BP. (z kropką na końcu); Na dole po prawej stronie znak autora.

Widok z placu Kossuth na budynek ratusza w Kecskemét, zbudowanego w latach 1893-1897 w oparciu o projekty Ödöna Lechnera i Gyula Pártosa, tytuł ich zgłoszonego planu jest również mottem miasta: „Sem magasság, sem mélység nem rettent” (Ani wysokość, ani głębokość nie są przerażające). Nad ratuszem nazwa miasta: KECSKEMÉT

Rewers: Kompozycja przestawia portrety, w wydzielonych okręgach, słynnych mieszkańców komitatu z faksymile podpisu. Są to, zgodnie z ruchem wskazówek zegara: Sándor Petőfi, József Katona, Ferenc Móra i Zoltán Kodály. Portrety połączone konturem granic komitatu Bács-Kiskun, w której kropka oznacza położenie geograficzne miasta Kecskemét; Na dole, po prawej stronie portretu, znak autora

Rant: MAGYARORSZÁG MEGYÉI – MEGYESZÉKHELYEI
powtórzone dwukrotnie KOMITATY WĘGIER – SIEDZIBY KOMITATÓW

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: MNB