Ukraina – medal pamiątkowy

15 listopada 2022 r. Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України, NBU) wyemituje medal pamiątkowy Ukraińskie Muzeum Narodowe w Chicago

hrywna – гривня
Symbol, skrót waluty: ₴
Kod ISO 4217: UAH
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Medal upamiętnia muzeum-archiwum, stworzone staraniem kilku pokoleń emigrantów jako strażnika duchowego dziedzictwa narodu ukraińskiego, reprezentującego ukraińską historię i kulturę na kontynencie amerykańskim. Założone w 1952 roku Ukraińskie Muzeum Narodowe w Chicago zajmuje ważne miejsce w świecie kulturalnym i artystycznym ukraińskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W muzeum znajduje się prawie 100 tysięcy zabytków: materiały archiwalne dotyczące historii i kultury Ukrainy, unikalne relikty przeszłości – od czasów kozackich po historię nowożytną, opowiadające o walce narodowowyzwoleńczej, Hołodomorze jako ludobójstwie narodu ukraińskiego i drodze do niepodległości Ukrainy

Seria/nazwa: Український національний музей у Чикаго
Metal/stop: CuNi15Zn21 (nowe srebro)
Masa: 16,54 g
Średnica: 35 mm
Stempel/jakość: спеціальний анциркулейтед – specjalna nieobiegowa – SU
Rant: gładki
Mennica: Банкнотно-монетний двір Національного банку – Mennica NBU
Nakład: 10 000 sztuk
Data emisji: 15 listopada 2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 55 hrywien – ok. 6,71 złotych na dzień 30.11.2022 r.

Autorzy: Володимир Таран (Wołodymyr Taran), Олександр Харук (Ołeksandr Charuk), Сергій Харук (Siergij Charuk)

Awers: Stylizowana kompozycja przedstawiająca ręce podtrzymujące logo muzeum, nad którym wystaje gałązka kaliny; Poniżej znak mennicy; Wzdłuż dolnej krawędzi nazwa państwa: УКРАЇНА. Po lewej stronie stronie, mały herb Ukrainy. Po prawej rok emisji 20 / 22

Rewers: Na tle panoramy miasta budynek muzeum. Na dole, na wydzieonym polu, napis: ЧИКАГО (CHICAGO); Po prawej stronie, na wydzielonym polu rok założenia: 1952. Pod nim, w pionie, nazwa muzeum: УКРАЇНСЬКИЙ / НАЦІОНАЛЬНИЙ / МУЗЕЙ (UKRAIŃSKIE MUZEUM NARODOWE)

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBU