Ukraina – moneta kolekcjonerska

22 listopada 2022 r. Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України, NBU) wyemituje monetę kolekcjonerską serii Duchowe skarby Ukrainy – Ogród pieśni nabożnych

hrywna – гривня
Symbol, skrót waluty: ₴
Kod ISO 4217: UAH
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Moneta wyemitowana z okazji 300. rocznicy urodzin Hryhorija Sawicza Skoworody (Григорій Савич Сковорода, 1722-1794) – ukraińskiego filozofa, poety, nauczyciela, absolwenta Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Jest jedną z najważniejszych postaci ukraińskiej filozofii i literatury. Charakterystyczną cechą poezji Skoworody jest połączenie motywów osobistych i społecznych. Zbiór wierszy, liczący 30 utworów, „Ogród pieśni nabożnych” jest swego rodzaju lirycznym pamiętnikiem, w którym odbijają się życiowe wydarzenia, refleksje moralne i filozoficzne nad sensem życia, prawdziwym szczęściem, życzliwością, uczciwością

Seria/nazwa: Духовні скарби України – Сад божественних пісень
Nominał: 20 hrywien
Metal/stop: Ag 925
Masa: 62,2 g – 2 oz – dwie uncje trojańskie
Średnica: 50 mm
Stempel/jakość: спеціальний анциркулейтед – specjalna nieobiegowa – SU
Rant: gładki z inskrypcjami
Mennica: Банкнотно-монетний двір Національного банку – Mennica NBU
Nakład: 2 500 sztuk
Data emisji: 22 listopada 2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 4 008 hrywien – ok. 501,54 złotych na dzień 22.11.2022 r. Cena emisyjna została zmieniona na 4 192 hrywny – ok. 512,05 złotych na dzień 28.11.2022 r.
plan emisji na 2023 r.
monety serii opisane na blogu

Autorzy: Володимир Таран (Wołodymyr Taran), Олександр Харук (Ołeksandr Charuk), Сергій Харук (Siergij Charuk)

Awers: Na górze wzdłuż krawędzi napis: САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ; Na dole, na wydzielonym polu, po lewej stronie nazwa państwa i rok emisji: УКРАЇНА / 2022. Pośrodku mały herb Ukrainy; Po prawej nominał i symbol waluty: 20 ₴.

Kompozycja główna – symboliczna stylizowana fontanna będąca alegorią Boga napełniającego różne naczynia wodą, metafory człowieka i duszy ludzkiej. Z jednej strony wszystkie mają różne rozmiary, więc nie są sobie równe. Z drugiej strony wszystkie są wypełnione, a więc równe. Każde naczynie ma inną objętość, ale otrzymuje wystarczającą ilość wody, aby je napełnić (plastyczna wizja utworu Skoworody „Równość nie jest równa wszystkim…”. która znajduje się także na banknocie 500 hrywien). Nad życiodajną fontanną rosną „rajskie” drzewa, tworzące ogród boskich pieśni, wokół którego „rozchodzą się” wersety ze zbioru „Ogród pieśni nabożnych”: ВСЯКОМУ МІСТУ – ЗВИЧАЙ І ПРАВА, ВСЯКА ТРИМАЄ СВІЙ УМ ГОЛОВА; ВСЯКОМУ СЕРЦЮ – ЛЮБОВ І ТЕПЛО, ВСЯКЕЄ ГОРЛО СВІЙ СМАК ВІДНАЙШЛО. Я Ж У ПОЛОНІ НАВ’ЯЗЛИВИХ ДУМ: ЛИШЕ ОДНЕ НЕПОКОЇТЬ МІЙ УМ… ЗНАЮ, ЩО СМЕРТЬ – ЯК КОСА ЗАМАШНА, НАВІТЬ ЦАРЯ НЕ ОБІЙДЕ ВОНА. БАЙДУЖЕ СМЕРТІ, МУЖИК ТО ЧИ ЦАР, – ВСЕ ПОЖЕРЕ, ЯК СОЛОМУ ПОЖАР. ХТО Ж БО ЗНЕВАЖИТЬ СТРАШНУ ЇЇ СТАЛЬ? ТОЙ, В КОГО СОВІСТЬ, ЯК ЧИСТИЙ КРИШТАЛЬ… (w wolnym tłumaczeniu: Każde miasto – (ma) zwyczaje i prawa, Każda głowa zachowuje swój umysł; Każde serce – miłość i ciepło, Każde gardło znalazło swój smak. Jestem w szponach obsesyjnych myśli: Martwi mnie tylko jedna rzecz… Wiem, że śmierć – (jest) jak zamaszysta kosa, Nie ominie nawet króla. Nie obchodzi mnie śmierć, czy to człowiek, czy król, – Wszystko zostanie pochłonięte jak słoma przez ogień, Kto pogardzi jej straszliwą stalą? Ten, kto ma sumienie jak czysty kryształ…)

Rewers: Kompozycja artystyczna przedstawiająca siedzącego pod wiśnią młodzieńca grającego na fujarce, obok otwarta księga (symboliczny świat Skoworody); Po obu stronach młodzieńca napisy. Po lewej w poziomie: 300 / РОКІВ (300 LAT), powyżej w pionie: ГРИГОРІЙ (HRYHORIJ), po prawej w pionie: СКОВОРОДА (SKOROWODA); Dookoła lustrzane postacie symboliczne próbujące złapać filozofa. Wzdłuż krawędzi napis w półkolu: Світ ловив мене, та не спіймав :) (w uśmiechem na końcu) – inskrypcja z nagrobka artysty, którą można przetłumaczyć: Świat próbował mnie dopaść, ale mu się nie udało lub Świat łowił mnie, ale nie pojmał

Rant: Inskrypcje oznaczające metal, próbę, masę i znak mennicy

Monety kolekcjonerskie są prawnym środkiem płatniczym o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBU