Litwa – moneta okolicznościowa

20 grudnia 2022 r. Bank Litwy (Lietuvos bankas) wyemituje monetę okolicznościową serii Regiony etnograficzne Litwy – Suwalszczyzna

euroевро, ευρώ, euró, eiro, euras, ewro, еуро, evro
Symbol, skrót waluty: €
Kod ISO 4217: EUR
Podjednostka – 1/100: eurocent lub cent

Ogólnie, Suwalszczyzna odnosi się do krainy historycznej leżącej w obecnych granicach Polski, Litwy i Białorusi. Obecna litewska Suvalkija to jeden z pięciu etniczno-kulturowych regionów Litwy, z nieformalną stolicą regionu w mieście Mariampol

Seria/nazwa: Lietuvos etnografiniai regionai – Suvalkija
Nominał: 2 euro
Metal/stop: bimetaliczny
Pierścień: CuNi25
Wewnętrzny krążek: CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5
Masa: 8,50 g
Średnica: 25,75 mm
Stempel/jakość:
Jakość obiegowa, stempel zwykły – monety obiegowe
Jakość Brilliant Uncirculated (BU) – na rynek kolekcjonerski
Rant: ząbkowany z inskrypcją
Mennica: Mennica Litewska
Nakład: 500 000 sztuk, w tym do 5 000 sztuk w jakości BU
Data emisji/sprzedaży: 20 grudnia 2022 r., sprzedaż 13 grudnia 2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 9 euro – monety w jakości BU. Monety przeznaczone do obiegu o wartości nominalnej
kontynuacja serii
monety serii opisane na blogu

pierścień – miedzionikiel
rdzeń – mosiądz niklowy, nikiel, mosiądz niklowy

Projekt: awers – Rolandas Rimkūnas, rewers – Luc Luycx

Strona narodowa (awers): Na obrzeżu dwanaście gwiazd unijnych; Na wewnętrznym krążku: Na górze nazwa państwa i rok emisji: LIETUVA / 2022. Pośrodku herb regionu. Herb przedstawia byka, powszechnie występującego na tych terenach w czasach historycznych. Tarczę otaczają gałęzie dębu z żołędziami – nawiązanie do historii regionu i czasów pogańskich. Gałęzie połączone wstęgą z inskrypcją: VIENYBĖ TEŽYDI (Jedność tylko kwitnie). Poniżej znak mennicy. Pod znakiem mennicy napis: SUVALKIJA (SUWALZCZYZNA)

Strona wspólna (europejska; rewers): Wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro

Rant: LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ * (WOLNOŚĆ * JEDNOŚĆ * DOBROBYT *)

Dowiedz się więcej o:
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Litwy