Ukraina – moneta kolekcjonerska

1 grudnia 2022 r. Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України, NBU) wyemituje monetę kolekcjonerską serii Wyższe uczelnie Ukrainy – 100 lat Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. O. M. Biekietowa

hrywna – гривня
Symbol, skrót waluty: ₴
Kod ISO 4217: UAH
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Seria/nazwa: Вищі навчальні заклади України – 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова
Nominał: 2 hrywny
Metal/stop: CuNi15Zn21 (nowe srebro)
Masa: 12,8 g
Średnica: 31 mm
Stempel/jakość: спеціальний анциркулейтед – specjalna nieobiegowa – SU
Rant: ząbkowany
Mennica: Банкнотно-монетний двір Національного банку – Mennica NBU
Nakład: 25 000 sztuk
Data emisji: 1 grudnia 2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 81 hrywien – ok. 9,95 na dzień 1 grudnia 2022 r.
plan emisji na 2023 r.
monety serii opisane na blogu

Autor projektu: Natalia Fandikowa (Наталія Фандікова)

Awers: Na górze po lewej stronie mały herb Ukrainy, obok nazwa państwa: УКРАЇНА; Na dole po lewej stronie rok emisji: 2022, obok nominał i nazwa waluty: 2 ГРИВНІ; Obok nominału, po prawej stronie, znak mennicy; W centrum kompozycja prezentująca logo uczelni otoczone ozdobnym ornamentem na tle z poziomych linii

Rewers: Wzdłuż krawędzi nazwa uczelni: ● ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О. М. БЕКЕТОВА; Kompozycja główna – po lewej stronie pomnik architekta Aleksieja Biekietowa (Олексій Миколайович Бекетов). Po prawej centralna część fasady budynku uniwersyteckiego. Na górze napis: 100 / РОКІВ (100 LAT)

Monety kolekcjonerskie są prawnym środkiem płatniczym o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBU