Finlandia – plan emisji na 2023 r.

Plan emisji fińskich monet okolicznościowych i kolekcjonerskich euro w 2023 r.

Monety kolekcjonerskie

 • 100 euro, Au, Pierwsza fińska ustawa o ochronie przyrody z 1923 r.
  Data emisji: 23 luty 2023
 • 20 euro, Ag, Usługi społeczne i zdrowotne jako gwarancje dobrobytu publicznego
  Data emisji: wiosna 2023
 • 20 euro. Ag, Fińskie Stowarzyszenie Muzeów 100 lat
  Data emisji: 30 września 2023

Monety okolicznościowe 2 euro

 • Pierwsza fińska ustawa o ochronie przyrody z 1923 r.
  Data emisji: wiosna 2023
 • Usługi społeczne i zdrowotne jako gwarancje dobrobytu
  Data emisji: jesień 2023

Zestawy monet

 • Gratulacje monety obiegowe w jakości BU wydane w 2023 roku
  Data wydania: Wiosna 2023
 • Mój pierwszy zestaw – monety obiegowe w jakości BU wydane w 2023 roku
  Data wydania: Wiosna 2023
 • Zestaw I – monety obiegowe w jakości BU wydane w 2023 r. + pierwsze fińskie 2 euro o ochronie przyrody z 1923 r.
  Data wydania: Wiosna 2023
 • Zestaw II – monety obiegowe w jakości BU wydane w 2023 r. + drugie fińskie 2 euro – usługi socjalne i zdrowotne jako gwarancje dobrobytu publicznego
  Data wydania: jesień 2023
 • Zestaw monet w jakości proof – monety obiegowe wydane w 2023 r. + dwie monety okolicznościowe 2 euro
  Data wydania: jesień 2023

Plan emisji może ulec zmianie

Dowiedz się więcej o:
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro
skrótach, symbolach walut i kodzie ISO
nazwa euro w innych językach
przewodnik: Stop, metal, próba, masa
przewodnik: Jakość wykonania monet

Monety kolekcjonerskie euro są prawnymi środkami płatniczymi tylko i wyłącznie na terenie emitenta – w tym przypadku Finlandii.

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Suomen Moneta