Watykan – Polska – znaczek i datownik 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

27 lutego 2023 r. Poczta Watykańska (Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano) wraz z Pocztą Polską wyemituje zestaw filatelistyczny z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika / 550° Anniversario della nascita di Niccolò Copernico.

Będzie to druga emisja Poczty Polskiej, pierwsza we współpracy z zagranicznym urzędem pocztowym, związana z obchodami Roku Mikołaja Kopernika, Pierwszy zestaw PP wydała w styczniu 2023 r.

Nazwa: 550° Anniversario della nascita di Niccolò Copernico
Autor projektu: Joanna Fleszar-Haspert
Liczba znaczków w bloku: 1
Wartość: 1,25 euro
Nakład: 38 500 szt.
Technika druku: offset
Druk: Bpost, Belgia
Format znaczka: 50 x 80 mm
Format bloku: 100 x 75 mm
Papier: biały, gumowany, 110 g/m2
Data wprowadzenia do obiegu/sprzedaży: 27 lutego 2023 r.
Cena sprzedaży: 1,25 euro

Cena sprzedaży wersji watykańskiej w Polsce: 10 złotych
W sprzedaży w Watykanie będzie dostępna polska wersja, w nakładzie 12 000 sztuk, w cenie 1,75 euro

Znaczek w bloku: Całość zadrukowana reprodukcją obrazu Jana Matejki. Przy górnej krawędzi napis okolicznościowy: 550° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA / DI NICCOLÒ COPERNICO (550. ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA), na dole: EMISSIONE CONGIUNTA CITTA DEL VATICANO – POLONIA (WSPÓLNA EMISJA WATYKANU I POLSKI). Z prawej strony, w pionie, napis: ASTRONOMO COPERNICO / O CONVERSAZIONE CON DIO, / JAN MATEJKO, 1873 R. (ASTRONOM KOPERNIK CZYLI ROZMOWA Z BOGIEM, JAN MATEJKO, 1873 R.)

Znaczek ułożony niesymetrycznie, bliżej lewej i dolnej krawędzi bloku. Perforacja obejmuje część obrazu z przedstawieniem Mikołaja Kopernika. W lewym górnym rogu imię i nazwisko Kopernika oraz lata rocznicowe: NICCOLÒ / COPERNICO / 1472 – 2023. Po lewej stronie, w pionie, oznaczenie drukarni i rok emisji: BPOST 2023. Na dole nazwa państwa: CITTÀ DEL VATICANO. Z prawej, powyżej nazwy państwa, herb Państwa Watykańskiego. W prawym górnym roku nominał: 1,25

Datownik: Kształt okrągły, o średnicy 38 mm. W centrum rycina wzorowana na dziele Kopernika O obrotach sfer niebieskich – w centrum Słońce z podpisem SOLE, wokół orbity z planetami. Przy Ziemi z Księżycem napis TERRA. Rycinę otacza napis: ● 550° ANN. DELLA NASCITA DI NICCOLÒ COPERNICO ● POSTE VATICANE. Nad ryciną napis: DIE EMISSIONIS 27.02.2023

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Poczta Polska, Città del Vaticano