Włochy – moneta kolekcjonerska

20 lutego 2023 r. Ministerstwo Gospodarki i Finansów (Ministero dell’Economia e delle Finanze, MEF) wyemitowało monetę kolekcjonerską serii Włoskie Stolice Kultury – Bergamo i Brescia

euroевро, ευρώ, euró, eiro, euras, ewro, еуро, evro
Symbol, skrót waluty: €
Kod ISO 4217: EUR
Podjednostka – 1/100: eurocent lub cent

Emisja specjalna. Moneta poświęcona społecznościom dwóch włoskich miast, najbardziej poszkodowanych podczas pandemii COVID-19, które stały się symbolem społecznego i kulturowego odrodzenia

Seria: Capitali italiane della Cultura
Nazwa: Bergamo e Brescia
Nominał: 5 euro
Metal/stop: Cu – miedź
Masa: 15 g
Średnica: 32 mm
Stempel/jakość: Fior di conio – UNC/SU – specjalna nieobiegowa
Rant: ząbkowany
Mennica: IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Instytut Poligraficzny i Mennica Państwowa
Nakład: 4 000 sztuk
Data emisji: 20 lutego 2023 r.
Cena sprzedaży: 45 euro
monety serii opisane na blogu

Projekt: Uliana Pernazza

Awers: Na górze i dole nazwa państwa: REPUBBLICA ITALIANA; W górnej części zabytki miasta Bergamo: Torre del Galgario, baptysterium przed katedrą w Bergamo, brama św. Jakuba i Palazzo della Ragione. Poniżej zabytki miasta Brescia: Zamek nazywany Falcone d’Italia, Palazzo della Loggia i Capitolium. W dolnej części po lewej stronie motyw dekoracyjny zaczerpnięty z mozaikowej posadzki Domus dell’Ortaglia. po prawej fragment kapiteli z Palazzo della Ragione; U dołu po lewej stronie podpis autorki: U. PERNAZZA

Rewers: Po lewej stronie fragment rzeźby Skrzydlata Wiktoria z Brescii. Po prawej u góry motyw mozaiki dekoracyjnej zaczerpnięty z posadzki w Domus dell’Ortaglia. Pośrodku z lewej strony fragment północnego prothyron z bazyliki Santa Maria Maggiore w Bergamo. Obok dwie gęsi i motyw roślinny zaczerpnięty z Palazzo della Ragione; Z lewej trony przy krawędzi znak mennicy: R – Rzym; Z prawej strony rzeźby nazwa waluty i nominał: EURO / 5; Wzdłuż górnej krawędzi napis: BERGAMO ● BRESCIA. Na dole: CAPITALI ITALIANE DELLA CULTURA 2023

Dowiedz się więcej o:
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety kolekcjonerskie euro są prawnymi środkami płatniczymi tylko i wyłącznie w kraju emitenta – w tym przypadku we Włoszech.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: IPZS