Bułgaria – moneta kolekcjonerska

20 marca 2023 r. Narodowy Bank Bułgarii (Българска народна банка, БНБ) wyemituje monetę kolekcjonerską z okazji 100. rocznicy powstania Bułgarskiego Komitetu Olimpijskiego

lew – лев
Symbol, skrót waluty: лв
Kod ISO 4217: BGN
Podjednostka – 1/100: stotinka – ст

Seria/nazwa: 100 години от основаването на Българския олимпийски комитет
Nominał: 10 lewów
Metal/stop: Ag 999
Masa: 23,33 g
Średnica: 38,61 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof
Rant: gładki
Mennica: Монетен двор – Mennica Bułgarska
Nakład: 5 000 sztuk
Data emisji/sprzedaży: 6 lutego 2023 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 132 lewów – ok. 317,52 złotych na dzień 17.03.2023 r.

plan emisji 2023-2025

Projekt: Светлин Балездров (Swietlin Balezdrow)

Awers: Wzdłuż krawędzi nazwa banku centralnego: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА; Pośrodku u góry logo banku centralnego; Poniżej nominał: 10; Z lewej strony logo i nominału pionowa linia rozdzielona rokiem emisji w orientacji pionowej: 2023, po prawej nazwą waluty: ЛЕВА; Z lewej strony napis: ОБРАЗЕЦ – próbka, oznaczenie podglądu; Nominał stylizowany na bieżnię lekkoatletyczną (1) i stadion (0)

Rewers: Wzdłuż krawędzi napis okolicznościowy: 100 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ (100 LAT OD POWSTANIA BUŁGARSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO); W centrum, na wydzielonym pionowym polu, emblemat Bułgarskiego Komitetu Olimpijskiego otoczony wieńcem z tradycyjnym bułgarskim motywem ludowym

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Narodowy Bank Bułgarii