Czechy – moneta kolekcjonerska

30 maja 2023 r. Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka; ČNB) wyemitował monetę kolekcjonerską serii Miejskie rezerwaty zabytków – miasto Kromieryż

korona czeska – koruna česká
Symbol, skrót waluty: Kč – korona; h – halerz
Kod ISO 4217: CZK
Podjednostka – 1/100: halerz

Městské památkové rezervacemiejski obszar chroniony, miejski rezerwat zabytków, dziedzictwa kulturowego – to wybrana część historycznego rdzenia miasta (stare miasto, starówka, zespół staromiejski, historyczne centrum, najstarsza część miasta) z zachowanymi budynkami i infrastrukturą miejską (fontanny, rzeźby itp.) bez znaczącej współczesnej przebudowy. Ochronie podlegają nie tylko pojedyncze budynki, ale także historyczny plan terenu, struktura urbanistyczna, panorama itp. Na terytorium byłej Czechosłowacji pierwsze miejskie rezerwaty zabytków powstały w 1958 r. W Republice Czeskiej są one tworzone dekretem rządowym, na podstawie ustawy z 1987 r. Lista miejskich obszarów chronionych w Republice Czeskiej

Seria: Městské památkové rezervace
Nazwa: Město Kroměříž
Nominał: 5 000 koron czeskich
Metal/stop: Au 999,9
Masa: 15,55 g – 1/2 oz – pół uncji trojańskiej
Średnica: 28 mm
Stempel/jakość: 
stempel zwykły, jakość nieobiegowa – UNC
stempel lustrzany – proof
Rant:
UNC: ząbkowany
proof: gładki
Mennica: Česká mincovna – Mennica Czeska
Nakład: 15 000 sztuk
UNC: 5 868 sztuk
proof: 9 132 sztuk
Data emisji/sprzedaży: 30 maja 2023 r.

monety serii opisane na blogu
plan emisji monet i banknotów kolekcjonerskich w latach 2021-2025

Projekt: Karolína Kučerová

Awers: U góry wzdłuż krawędzi nazwa państwa: ČESKÁ REPUBLIKA. Pod nią oznaczenie mennicy, litery „Č” i „M”. Wzdłuż krawędzi u dołu nazwa, nominał i skrót waluty: MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ● 5 000 Kč; Kompozycja główna przedstawia kolumnadę znajdującą się w Ogrodzie Kwiatowym w Kromieryżu. Pomiędzy kolumnami zwierzęta heraldyczne z wielkiego herbu Czech – czeski lew pośrodku, morawski orzeł po lewej i śląski orzeł po prawej. Kolumny i zwierzęta rzucają cień

Rewers: Kolaż najważniejszych zabytków architektury miasta Kromieżyce – od lewej kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kościół św. Maurycego, Zamek Arcybiskupi i Rotunda w Ogrodzie Kwiatowym w centrum pośrodku. Przy krawędzi u dołu napis: MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Nad nim oznaczenie autorki, dwie litery „K”. Nad budynkiem, z prawej strony u góry, rok emisji: 2023

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: ČNB, Česká mincovna