Bułgaria – moneta kolekcjonerska

25 września 2023 r. Narodowy Bank Bułgarii (Българска народна банка; БНБ) wyemituje monetę kolekcjonerską 100 lat Wydziału Teologicznego

lew – лев
Symbol, skrót waluty: лв
Kod ISO 4217: BGN
Podjednostka – 1/100: stotinka – ст

Seria:
Nazwa: 100 години Богословски факултет
Nominał: 100 lewów
Metal/stop: Au 999
Masa: 8,64 g
Średnica: 24 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof
Rant: gładki
Mennica: Монетен двор ЕАД – Mennica Bułgarska
Nakład: 4 000 sztuk
Data emisji/sprzedaży: 25 września 2023 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 1 470 lewów – ok. 3 469,74 złotych na dzień 21.09.2023 r.

monety serii opisane na blogu
plan emisji 2023-2025

Projekt: Светлин Балездров (Swietlin Balezdrow)

Awers: Wzdłuż krawędzi u góry nazwa banku centralnego: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА; Poniżej logo banku centralnego; Pod logiem, na wydzielonym półkolu, rok emisji, nominał i nazwa waluty: 2023 100 ЛЕВА. Z lewej strony, w pionie, napis: ОБРАЗЕЦ – próbka, oznaczenie podglądu

Rewers: U góry wzdłuż krawędzi napis, podkreślony perełkami: БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ (WYDZIAŁ TEOLOGICZNY). W centrum budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy. Poniżej rok założenia: 1923. U dołu, na wstędze, napis: 100 ГОДИНИ (100 LAT)

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Narodowy Bank Bułgarii