Ukraina – moneta kolekcjonerska

28 września 2023 r. Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України, NBU) wyemitował monetę kolekcjonerską 100 lat Narodowego Centrum Naukowego „Instytut Ekspertyz Sądowych im. Czcigodnego Profesora M. S. Bokariusa”

hrywna – гривня
Symbol, skrót waluty: ₴
Kod ISO 4217: UAH
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Seria:
Nazwa: 100 років Національному науковому центру „Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса”
Nominał: 5 hrywien
Metal/stop: CuNi15Zn21 (nowe srebro)
Masa: 16.54 g
Średnica: 35 mm
Stempel/jakość: спеціальний анциркулейтед – specjalna nieobiegowa – SU
Rant: ząbkowany
Mennica: Банкнотно-монетний двір Національного банку – Mennica NBU
Nakład: 30 000 sztuk
Data emisji: 28 września 2023 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 98 hrywien – ok. 11,66 złotych na dzień 28.09.2023

plan emisji na 2023 r.

Projekt: Тетяна Балута (Tatiana Baluta), Святослав Іваненко (Światosław Iwanenko)

Awers: Cztery niesymetryczne wydzielone pola. U góry nazwa państwa i rok emisji: УКРАЇНА / 2023. Po prawej mały herb Ukrainy. W centrum po lewej stronie wizerunek odcisku palca otoczonego kodem binarnym, który symbolizuje cyfrowe przetwarzanie informacji i pozyskiwanie danych podczas badań kryminalistycznych. Z prawej portret Mykoły Bokariusa, jednego z twórców medycyny sądowej i kryminalistyki w Ukrainie. Między portretem i odciskiem palca znak mennicy. Na dole z lewej strony napis: СУМЛІННЕ / СЛУЖІННЯ / ІСТИНІ (UCZCIWA SŁUŻBA PRAWDZIE). Po prawej nominał i symbol waluty: 5 ₴

Rewers: Wzdłuż krawędzi u góry napis: НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР (NARODOWE CENTRUM NAUKOWE). Na dole: ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH). W centrum logo instytucji. Na prawo napis: ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. / М. С. БОКАРІУСА (IMIENIA ZASŁUŻONEGO PROFESORA M. S. BAKARIUSA). Poniżej: 100 / РОКІВ / ЗАСНУВАННЯ (100 LAT FUNDACJI)

Monety kolekcjonerskie są prawnym środkiem płatniczym o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBU