Rumunia – moneta kolekcjonerska

2 października 2023 r. Narodowy Bank Rumunii (Banca Națională a României, BNR) wyemituje monetę kolekcjonerską 20. rocznica przyjęcia Konwencji o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

lej rumuński – leu românesc
Symbol, skrót waluty: L
Kod ISO 4217: RON
Podjednostka – 1/100: ban

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – pierwszy międzynarodowy traktat, który stwarza ramy prawne, administracyjne i finansowe umożliwiające prowadzenie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego rangi. Konwencja została uchwalona podczas 32 sesji Zgromadzenia Ogólnego UNESCO 17 października 2003 roku głosami 120 państw. Weszła w życie 20 kwietnia 2006 roku, po ratyfikacji przez 30 państw zgodnie z art. 34. Do końca października 2012 roku ratyfikowało ją 148 państw

Nazwa: 20 de ani de la adoptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
Nominał: 10 lei rumuńskich
Metal/stop: Ag 999
Masa: 31,103 g – 1 oz – jedna uncja trojańska
Średnica: 37 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof
Rant: ząbkowany (frezowany)
Mennica: Monetăria Statului – Mennica Państwowa
Nakład: 5 000 sztuk
Data emisji: 2 października 2023 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 460 lei rumuńskich – ok. 428,79 złotych na dzień 29.09.2023 r.

Awers: U góry, wzdłuż krawędzi, nazwa państwa: ROMANIA. Poniżej herb Rumunii. Na dole nominał i nazwa waluty oraz rok emisji: 10 LEI / 2023. W centrum, oraz po bokach nominału i nazwy waluty, przedstawiono tradycje rumuńskie wzory ściegów

Rewers: Wzdłuż krawędzi napis: 20 DE ANI DE LA ADOPTAREA CONVENTIEI PENTRU SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL / ARTA CAMASII CU ALTITA – ELEMENT DE IDENTITATE CULTURALA (20 LAT OD PRZYJĘCIA KONWENCJI O OCHRONIE NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO / SZTUKA KOSZULI Z ALITĄ – ELEMENT TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ). Centralnie portret królowej Marii w tradycyjnej rumuńskiej koszuli, z faksymile

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: BNR