Czechy – moneta kolekcjonerska

3 października 2023 r. Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka; ČNB) wyemitował monetę kolekcjonerską serii Miejskie rezerwaty zabytków – miasto Hradec Králové

korona czeska – koruna česká
Symbol, skrót waluty: Kč – korona; h – halerz
Kod ISO 4217: CZK
Podjednostka – 1/100: halerz

Městské památkové rezervacemiejski obszar chroniony, miejski rezerwat zabytków, dziedzictwa kulturowego – to wybrana część historycznego rdzenia miasta (stare miasto, starówka, zespół staromiejski, historyczne centrum, najstarsza część miasta) z zachowanymi budynkami i infrastrukturą miejską (fontanny, rzeźby itp.) bez znaczącej współczesnej przebudowy. Ochronie podlegają nie tylko pojedyncze budynki, ale także historyczny plan terenu, struktura urbanistyczna, panorama itp. Na terytorium byłej Czechosłowacji pierwsze miejskie rezerwaty zabytków powstały w 1958 r. W Republice Czeskiej są one tworzone dekretem rządowym, na podstawie ustawy z 1987 r. Lista miejskich obszarów chronionych w Republice Czeskiej

Seria: Městské památkové rezervace
Nazwa: Město Hradec Králové
Nominał: 5 000 koron czeskich
Metal/stop: Au 999,9
Masa: 15,55 g – 1/2 oz – pół uncji trojańskiej
Średnica: 28 mm
Stempel/jakość: 
stempel zwykły, jakość nieobiegowa – UNC
stempel lustrzany – proof
Rant:
UNC: ząbkowany
proof: gładki
Mennica: Česká mincovna – Mennica Czeska
Nakład: 15 000 sztuk
UNC: 5 300 sztuk
proof: 9 700 sztuk
Data emisji/sprzedaży: 3 października 2023 r.

monety serii opisane na blogu
plan emisji monet i banknotów kolekcjonerskich w latach 2021-2025

Projekt: Veronika Prokopová

Awers: U góry wzdłuż krawędzi znak mennicy i nazwa serii: ČM MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE. U dołu nominał i skrót waluty: 5 000 Kč. W centrum zrekonstruowane schody w stylu empire w Bono Publico w Hradec Králové. W sklepie klatki schodowe wkomponowano zwierzęta heraldyczne z wielkiego herbu Czech – czeski lew pośrodku, morawski orzeł po lewej i śląski orzeł po prawej. Poniżej nazwa państwa: ČESKÁ REPUBLIKA

Rewers: U góry wzdłuż krawędzi napis: MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ. U dołu rok emisji: 2023. W centrum kolaż najważniejszych zabytków architektury miasta Hradec Králové – na pierwszym planie gotyckie średniowieczne mury miejskie ze schodami Bono Publico, nad murami po lewej stronie dom U Špuláků, katedra św. Ducha i budynek staromiejskiego ratusza, nad którym góruje renesansowa Biała Wieża. Przed ratuszem znajduje się także barokowa kolumna maryjna (kolumna morowa). Na dachem z prawej strony oznaczenie autora: VP

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: ČNB, Česká mincovna