Ukraina – medal pamiątkowy

25 stycznia 2024 r. Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України, NBU) wyemitował medal pamiątkowy 110 lat Instytutu Ekspertyz Sądowych w Odessie

hrywna – гривня
Symbol, skrót waluty: ₴
Kod ISO 4217: UAH
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Medal poświęcony Odeskiemu Instytutowi Naukowo-Badawczemu Ekspertyz Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy, jednej z wiodących wyspecjalizowanych państwowych instytucji naukowych i eksperckich, która zapewnia wymiarowi sprawiedliwości badania eksperckie, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i metod, w szczególności w dziedzinie nowoczesnej kryminalistyki

Seria:
Nazwa: 110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз
Metal/stop: CuNi15Zn21 (nowe srebro)
Masa: 16,54 g
Średnica: 35 mm
Stempel/jakość: спеціальний анциркулейтед – specjalna nieobiegowa – SU
Rant: gładki
Mennica: Банкнотно-монетний двір Національного банку – Mennica NBU
Nakład: planowany 20 000 sztuk, rzeczywisty 10 000 sztuk
Data emisji: 25 stycznia 2024 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 49 hrywien – ok. 5,25 złotych na dzień 25.01.2024 r.

Projekt: Тетяна Балута (Tatiana Baluta)

Awers: U góry symboliczne przedstawienie sprzętu laboratoryjnego. Poniżej z lewej strony mały herb Ukrainy. Obok nazwa państwa i rok emisji: УКРАЇНА / 2024. Obok roku emisji znak mennicy. W prawej części stylizowany atom symbolizujący połączenie między sobą różnorakich badań. Z lewej strony napis: ЗАКОННІСТЬ / НЕЗАЛЕЖНІСТЬ / ОБ’ЄКТИВНІСТЬ / ПОВНОТА ДОСЛІДЖЕННЯ. (LEGALNOŚĆ / NIEZALEŻNOŚĆ / OBIEKTYWIZM / KOMPLETNOŚĆ BADAŃ)

Rewers: U góry, półkoliście, nazwa napis okolicznościowy: ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ / ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ / 110 РОКІВ (ODESKI INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT BADAŃ SĄDOWYCH / 110 LAT). U dołu: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI UKRAINY). W centrum logo instytucji

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBU