Polska – moneta kolekcjonerska

13 lutego 2024 r. Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland; NBP) wyemituje monetę kolekcjonerską Mjr Henryk Dobrzański „Hubal”

złoty – Polish zloty
Symbol, skrót waluty: zł
Kod ISO 4217: PLN
Podjednostka – 1/100: grosz – gr

Seria:
Nazwa: Mjr Henryk Dobrzański „Hubal” / Major Henryk Dobrzański ”Hubal”
Nominał: 10 złotych
Metal/stop: Ag 999
Masa: 31,10 g – 1 oz – jedna uncja trojańska
Średnica: 32 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof. Matowanie laserowe, wysoki relief
Rant: gładki
Mennica: Mennica Polska
Nakład: do 10 000 sztuk
Data emisji: 13 lutego 2024
Cena emisyjna/sprzedaży: 320 złotych

Folder informacyjny i opis monety (English)

Projekt: Dobrochna Surajewska

Awers: U góry wzdłuż krawędzi nazwa państwa i rok emisji: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2024. U dołu nominał i skrót waluty: 10 ZŁ. Z lewej strony wizerunek majora Henryka Dobrzańskiego na koniu z szablą, Z prawej strony, częściowo na wyodrębnionej płaszczyźnie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. U dołu szabla i czapka polowa, poniżej cytat z wypowiedzi majora Henryka Dobrzańskiego po upadku obrony Warszawy w 1939 r. o treści: „Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. / Tak mi dopomóż Bóg.” (z kropką na końcu)

Rewers: Centralnie wizerunek popiersia majora Henryka Dobrzańskiego w mundurze, kożuchu i czapce polowej, w tle z lewej strony portretu wizerunek grupy żołnierzy na koniach. Wzdłuż dolnego brzegu napis: MJR HENRYK DOBRZAŃSKI „HUBAL”

Monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBP