Argentyna – nowy banknot obiegowy

7 maja 2024 r. Bank Centralny Republiki Argentyńskiej (Banco Central de la República Argentina, BCRA) wprowadził do obiegu nowy banknot o nominale 10 000 peso argentyńskich

peso argentyńskie – peso argentino
Symbol, skrót waluty: $
Kod ISO 4217: ARS
Podjednostka – 1/100: centavos

W 2022 r. BCRA zapowiedział emisję nowej serii banknotów obiegowych. W grudniu 2023 r. plan emisji został zmodyfikowany – z planowanych nominałów do obiegu został wprowadzony tylko jeden, 1 000 peso argentyńskich oraz zapowiedziano wprowadzenie do obiegu nowych, wysokich nominałów: 10 000 i 20 000 peso argentyńskich. Jednym z głównych powodów zaniechania emisji niskich nominałów (100, 200, 500 peso argentyńskich) jest hiperinflacja (więcej szczegółów znajdziecie Państwo w linkowanych powyżej wpisach).

Projekt nominału 10 000 peso argentyńskich został oparty o niezrealizowany projekt 500 peso argentyńskich

Seria: Heroínas y Héroes de la Patria – Bohaterki i Bohaterowie Ojczyzny (piąta seria)
Nominał: 10 000 peso argentyńskich
Podłoże: papierowe
Orientacja: pozioma
Wymiary:
Dominujący kolor: pastelowe, niebieski, brązowy
Druk: Casa de Moneda Argentina
Nakład: –
Data emisji/wprowadzenia do obiegu: 7 maja 2024 r.

Wizerunki banknotów na stronie Banku Centralnego Argentyny
Wizerunki obecnych i historycznych banknotów Argentyny na stronie banknote.ws

Przód: Przy krawędzi z prawej i lewej strony element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych w postaci osiemnastu ukośnych linii. Z lewej strony u góry nominał i nazwa banku: 10 000 / BANCO CENTRAL DE LA / REPÚBLICA ARGENTINA. Na dole, w pionie, element recto-verso w postaci nominału „10000”. Poniżej nominału i nazwy banku pole znaku wodnego – portrety Maríi Remedios del Valle i Manueal Belgrano z inicjałami. Na prawo od znaku wodnego pasek zabezpieczający, okienkowy, w kolorze czerwonym z dynamicznym efektem ruchu oraz akronimem banku „BCRA”. Centralnie portery Maríi Remedios del Valle i Manueal Belgrano. Na portrecie Belgrano wkomponowane mikroteksty. Na prawo od portretów napisy: María Remedios / del Valle / Manuel Belgrano. Nad imionami i nazwiskami element wykonany farbą zmienną optycznie (OVI), zmieniający kolor ze złotego na zielony w postaci stylizowanego słońca z ludzką twarzą oraz nominałem „10000”. Poniżej słowy nominał i nazwa waluty: DIEZ MIL / PESOS. Pod imionami i nazwiskami element w kształcie wstęgi z ukrytym tekstem w postaci akronimu nazwy państwa „RA” oraz elementem kwiatowym, nominałem liczbowym „10000” i słownym „DIEZ MIL PESOS” i mikrotekst

Tył: W prawej części pole znaku wodnego. Przy prawej krawędzi element recto-verso. U góry seria i numer, czarna o zmiennej wielkości fontu – osiem cyfr i litera. Pod numerem i serią faksymile i stanowiska: PRESIDENTE / HC SENADORES PRESIDENTE B.C.R.A. (Przewodniczący Senatu Republiki Argentyńskiej oraz Prezesa Banku Centralnego Republiki Argentyńskiej). Przy lewej krawędzi powtórzona seria i numer, czerwona o jednakowej wielkości fontu. Na prawo od serii i numeru godło Republiki Argentyńskiej. Z lewej strony u góry nominał oraz nazwa i dewiza Argentyny: 10 000 / REPÚBLICA ARGENTINA / EN UNIÓN Y LIBERTAD (REPUBLIKA ARGENTYŃSKA W ZJEDNOCZENIU I WOLNOŚCI). Poniżej napis: Jura a la Bandera / 27 de febrero de 1812 (Ustanowienie flagi Argentyny 27 luty 1812 r.) Centralnie scena przedstawiająca przysięgę na Flagę. Po prawej stronie sceny, na dole, nominał: 10 000

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: BCRA