Kirgistan – nowy banknot obiegowy

10 maja 2024 r. Narodowy Bank Republiki Kirgiskiej (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы) wprowadził do obiegu nowy banknot obiegowy, ostatni nominał nowej serii

somсом 
Symbol, skrót waluty:
Kod ISO 4217: KGS
Podjednostka – 1/100: tyin

W maju 2023 r. Narodowy Bank Republiki Kirgiskiej rozpoczął emisję nowej, piątej serii banknotów obiegowych. Pierwszymi nominałami, które trafiły do obiegu było 200, 500 i 1 000 somów. 15 lutego 2024 r. wprowadzono nominały: 20, 50 i 100 somów.

Nowa seria banknotów ma upamiętnić również 30. rocznicę wprowadzenia waluty narodowej Republiki Kirgiskiej. Z tej samej okazji zostały wyemitowane monety kolekcjonerskie. Wszystkie nominały poprzednich serii zachowują swoją ważność i pozostają w obiegu. Nowa seria będzie wprowadzana stopniowo i według zapotrzebowania.

Temat nowej serii banknotów odzwierciedla dziedzictwo historyczne i kulturowe Kirgistanu i jest kontynuacją tematu poprzedniej serii. Zachowane zostały portrety przedstawicieli sztuki i kultury oraz zabytków. Dominujący kolor i wymiary banknotów również pozostały niezmienione.

Nowe banknoty Kirgistanu zawierają nowoczesne zabezpieczenia, zapewniające ochronę przed fałszowaniem:

1. Znak wodny: portret wielotonowy i elektrotyp nominału
2. Pasek zabezpieczający, okienkowy, z efektem dynamicznym – zmianą koloru i efektem ruchu. Zawiera nominał i logo banku w postaci rombu. Widoczny w całości pod światło
3. Recto-verso w postaci rombu (diamentu), nawiązującego do logo banku
4. Reliefowe portrety, napisy
5. Utajony obraz: wielokolorowy symbol waluty , który ujawnia się w zależności od kąta patrzenia
6. Farba zmienna optycznie: dynamiczny efekt ruchu i zmiany koloru ze złotego na zielony podwójnych pierścieni (OVI)
7. Opalizujący pasek (na tylnej stronie) w formie nominału banknotu i logo banku
8. Mikrodruki
9. Zabezpieczenie przed kopiowaniem – konstelacja Oriona, na przedniej i tylnej stronie, włókna świecące w świetle UV

Wpis zostanie uzupełniony o brakujące informacje i opisy w późniejszym czasie

Seria/nazwa: Piąta seria
Nominał: 5 000 somów
Wymiary: 156 х 73 mm
Orientacja: pozioma
Podłoże: papierowe
Dominujący kolor: zielony
Druk: Crane Currency
Nakład: –
Data emisji: 10 maja 2023 r.
Data wprowadzenia do obiegu: 10 maja 2024 r.

Przód: Motyw główny: portret Sujmenkuła Czokmorowa na tle górskiego krajobrazu. Pod portretem imię i nazwisko oraz lata życia: Сүймөнкул Чокморов 1939-1992; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem i mikrotekstem (4, 8): 5000; Z lewej i prawej strony element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych w postaci małych kwadratów, ułożonych w rzędy i kolumny; Z lewej strony portretu element wykonany farbą zmienną optycznie (6); Po prawej stronie portretu pasek zabezpieczający (2); Pod portretem słowny nominał i nazwa waluty: БЕШ МИҢ СОМ; Na prawo od paska zabezpieczającego element recto-verso (3) i romb z utajonym obrazem (5); W prawym górnym rogu nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Poniżej napis: ТӨРАГА (PRZEWODNICZĄCY) i faksymile; W tle wzory geometryczne; Z lewej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z prawej pole znaku wodnego (1)

Tył: Motyw główny przedstawia budynek Ała-Too, będący jednym z najstarszych kin w stolicy. Jest to miejsce o znaczeniu historycznym i architektonicznym; Wzdłuż krawędzi, z lewej strony, w pionie, nazwa banku: КЫРГЫЗ БАНКЫ; Pod nią oraz na dole przy prawej krawędzi ozdobny ornament; W lewym górnym i prawym dolnym rogu nominał liczbowy z deseniem: 5000; W prawym górnym rogu mikroteksty (8); Pod prawym nominałem liczbowym nominał słowny i nazwa waluty: БЕШ МИҢ СОМ; W prawym górnym i lewym dolnym rogu seria i numer. Czarna, jednakowej wielkości fontu, dwie litery i siedem cyfr; Pośrodku pionowy pasek z ornamentem, na prawo opalizujący pasek (7); Po lewej stronie paska element recto-verso i romb z ornamentem i rokiem emisji: 2023; Z prawej strony zabezpieczenie przed kopiowaniem (9); Z lewej strony pole znaku wodnego (1); Tło ze wzorów geometrycznych oraz górski krajobraz


Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBKR