Czechy – moneta kolekcjonerska

28 maja 2024 r. Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka, ČNB) wyemitował monetę kolekcjonerską serii Miejskie rezerwaty zabytków – miasto Ołomuniec

korona czeska – koruna česká
Symbol, skrót waluty: Kč – korona; h – halerz
Kod ISO 4217: CZK
Podjednostka – 1/100: halerz

Městské památkové rezervacemiejski obszar chroniony, miejski rezerwat zabytków, dziedzictwa kulturowego – to wybrana część historycznego rdzenia miasta (stare miasto, starówka, zespół staromiejski, historyczne centrum, najstarsza część miasta) z zachowanymi budynkami i infrastrukturą miejską (fontanny, rzeźby itp.) bez znaczącej współczesnej przebudowy. Ochronie podlegają nie tylko pojedyncze budynki, ale także historyczny plan terenu, struktura urbanistyczna, panorama itp. Na terytorium byłej Czechosłowacji pierwsze miejskie rezerwaty zabytków powstały w 1958 r. W Republice Czeskiej są one tworzone dekretem rządowym, na podstawie ustawy z 1987 r. Lista miejskich obszarów chronionych w Republice Czeskiej

Seria: Městské památkové rezervace
Nazwa: Město Olomouc 
Nominał: 5 000 koron czeskich
Metal/stop: Au 999,9
Masa: 15,55 g – 1/2 oz – pół uncji trojańskiej
Średnica: 28 mm
Stempel/jakość: 
stempel zwykły, jakość nieobiegowa – UNC
stempel lustrzany – proof
Rant:
UNC: ząbkowany
proof: gładki
Mennica: Česká mincovna – Mennica Czeska
Nakład: 15 000 sztuk
UNC: 5 000 sztuk
proof: 10 000 sztuk
Data emisji/sprzedaży: 28 maja 2024 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: Według Mennicy Czeskiej, na dzień 28.05.2024
UNC: 35 790 koron czeskich – ok. 6 167,91 złotych
proof: 36 190 koron czeskich – ok. 6 236,84 złotych

monety serii opisane na blogu
plan emisji

Projekt: Zbyněk Fojtů

Awers: Wzdłuż krawędzi z lewej strony napis: MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE. Z prawej strony wzdłuż krawędzi nazwa państwa: ČESKÁ REPUBLIKA. Na dole nominał i skrót waluty: 5 000 / Kč. Pośrodku, na wydzielonym pionowym pasie, zwierzęta heraldyczne z wielkiego herbu Czech – czeski lew u góry, morawski orzeł pośrodku i śląski orzeł u dołu. Na lewo od zwierząt heraldycznych znajdują się stylizowane gotyckie sklepienia, a na prawo detal architektoniczny ołomunieckiego ratusza przedstawiający zegar astronomiczny. Po lewej stronie pionowego pasa oznaczenie mennicy w postaci liter „Č” i „M

Rewers: U góry wzdłuż krawędzi napis: MĚSTO OLOMOUC. U dołu rok emisji: 2024. W centrum kolaż najważniejszych zabytków architektury miasta Ołomunieckolumna Trójcy Świętej i dzwonnica kościoła św. Maurycego. W tle widoczny plan kościoła św. Maurycego, w tym przedstawienie żeber sklepienia. U góry po lewej stronie kolumny oznaczenie autora w postaci liter „F” i „Z”

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: ČNB, Česká mincovna